Média és Társadalom

Az Intézet társadalomtudományi kutatásai a média társadalomban betöltött szerepére, arra gyakorolt hatására fókuszálnak, célja a média működésével előálló jelenségek bemutatása, kihívások azonosítása és elemzése.

Bővebben

Az Intézet keretein belül 2022-ben belül indult kutatási projekt a gyorsan változó médiakörnyezetben fellépő új jelenségekre és kihívásokra igyekszik reagálni A projekt kiemelten foglalkozik az ún. deepfake videók és a médiamanipuláció kérdésével, az influencer-tevékenységgel, a szülői túlposztolás (sharenting) jelenségével. A projekt keretein belül 2022 őszén, ismeretterjesztési céllal elindult a Médiamítoszok című klubbeszélgetés-sorozat is. A sorozat a média iránt érdeklődő, ott dolgozó vagy dolgozni kívánó fiatalokat célozza meg, és az őket foglalkoztató témákat járja körbe egy kerekasztal-beszélgetés formájában az adott téma neves szakemberei segítségével.

Nem találta meg, amit keres?

részletes keresés a témában