Kárpát-medencei médiakutatás

Az Intézet jelen keretei között 2010 óta folyó kutatási program a határon túli magyar közösségek médiaviszonyait, a médiapiaci szereplőket, és a médiafogyasztás jellemzőit igyekszik feltárni és nyomon követni.  A felmérések főként a négy legnagyobb határon túli magyar régió (Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és Felvidék) viszonyaira koncentrálódtak, de esetenként a kisebb régiókra (Muravidék, Drávaszög, Őrvidék) is kiterjedtek.

Bővebben

A kutatások egyik típusa régió médiapiaci szereplőinek magyar nyelven (is) szolgáltató médiapiaci szereplőinek felmérését célozza, eredményeit a regionális médiarendszereket bemutató kötetekben tesszük közzé.  A másik típus reprezentatív mintán végzett empirikus kutatásokat jelent, ahol a határon túli magyar közösségek médiafogyasztását és annak az érintett közösségek identitására gyakorolt hatását, a médiahasználati és médiafogyasztási szokásokat vizsgáljuk.

Emellett az intézet sajtótörténeti kutatási programjával együttműködve, a Kárpát-medencei magyar régiók tekintetében is folytatunk olyan hosszú távú kutatásokat, amelyek az ottani magyar sajtó- és médiatörténet feldolgozásával járulnak hozzá az egységes magyar sajtótörténet eredményeihez.

Nem találta meg, amit keres?

részletes keresés a témában