Kiadvány
Kárpát-medencei médiakutatásMédiatörténet
2020. február 11. 10:32

Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és a nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken

A Médiatudományi Könyvtár 35. kötete Sajtó a birodalom határán címmel látott napvilágot és Mák Ferenc hat tanulmányát tartalmazza, a kiegyezés utáni korszak délvidéki sajtójáról.

MK35.pngA sajtótörténet talán sokak számára olyan résztudománynak tűnhet, amely mind vizsgálati tárgyát, mind a megismerés célját tekintve a társadalmi lét szűkebb, specifikus szegmensét kutatja, így eleve korlátozott érdeklődésre tarthat számot. Különösen ezt gondolhatnánk, ha ez a kutatás ráadásul nem is a kulturális élet fő sodrában elhelyezkedő, egy-egy korszakot markánsan meghatározó orgánumokra irányul, hanem éppen ellenkezőleg, a peremvidék, a provincia rövidebb-hosszabb életű és jelentőségű sajtótermékeivel bíbelődik. Márpedig a kötet szerzője éppen ezt teszi: olyan letűnt világba kalauzol el, amelynek egykori létezéséről alig tudunk valamit, és ha néhány lap nevére emlékszünk is abból a korból, a hallatlan tartalmi gazdagságról, a kimeríthetetlennek tűnő művelődési, irodalmi, szociológiai és történelmi kútfőről biztosan sejtelmünk sem volt. A peremvidéken, a Bánság eldugott falvaiban, a Bácska poros kisvárosaiban, Szlavónia anyaország által is elfelejtett szórványaiban nem működtek tudományos intézetek, nem készültek szociológiai felmérések, amelyek eredményeire az utókor társadalomkutatói és érdeklődő olvasói támaszkodhatnának. Azonban mindig és mindenütt akadtak szorgos sajtómunkások, akik kitartó szívósággal lapokat alapítottak, kiadványokat szerkesztettek, és ha azok elenyésztek, újra teremtették őket, ők maguk vagy a helyükbe lépők. Ezekben az orgánumokban pedig benne volt – és benne van – az egész akkori élet. A mai kutató (és nyomában az olvasó) csak ámulni tud ekkora kincsestár láttán.

A kötet ingyenesen letölthető.

Sajtó a birodalom határán. Hírlapok és a nemzeti újjászületés a kiegyezés utáni Délvidéken

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink