Kiadvány
MédiajogMédia és Társadalom
2022. július 22. 00:01

VV10 – Egy valóságshow valósága

A VV10 – Egy valóságshow valósága című kiadvány borítójának képe. A borítón fehér háttéren a kiadvány címe látható középen, míg a lap tetején a „Médiatudományi Könyvtár” feliratot, a lap bal alsó részén pedig a Médiatudományi Intézet logóját helyezték el.A valóságshow-k és az azzal rokon hibrid műfajok népszerűsége világosan jelzi, hogy napjaink legnépszerűbb televíziós műsorai a mindennapi élettel, a hétköznapok világával, a „valósággal” foglalkoznak. A kérdéskör aktualitását mutatja, hogy napjainkban is kitüntetett figyelmet élveznek azok a televíziós formátumok, amelyek a valóságot vagy a valóság valamiféle rekonstruált változatát próbálják bemutatni. Így a klasszikus hír és infotainment programok mellett a délutáni és az esti műsorsávban már szinte megkerülhetetlenné váltak a különböző realityk és doku-realityk vagy az ugyancsak a valóság és a hétköznapi élet világából építkező tehetségkutató műsorok. A kötet öt különböző nézőpontból vizsgálja a valóságshow-kat, illetve annak magyarországi formátumát.

A kötetben szereplő első tanulmány Valóságshow-k a jog tükrében címmel abból a megállapításból indul ki, hogy a reality műsorok magyarországi megjelenése óta eltelt elmúlt 20 év joggyakorlati tapasztalatai megfelelő alapot szolgáltatnak a műfajra vonatkozó szabályozás, valamint a konkrét műsorok jogi megítélésének áttekintésére. A téma relevanciáját az adja, hogy a népszerűségükből és széles elérésükből kifolyólag jelentős formátumnak tekinthető valóságshow-k megjelenése számos jogkérdést és problémát is magával hozott.

A kötet második írása a befogadói oldal nézettségi adatokat felhasználó, kvantitatív elemzésére vállalkozik A valóságshow-k közönsége címmel. A Nielsen Közönségmérés adataira támaszkodva, a tanulmány a ValóVilág szériáinak és kísérő műsorainak nézettségi adatait tekinti át 2002 és 2021 között. Az elemzésből kiderül, hogy az országos kereskedelmi csatornák műsorkínálatában 2002 szeptemberétől megjelenő reality formátumok jelentős hatást fejtettek ki a televíziók nézettségi versenyére, s különösen az első években a formátum óriási figyelemre tartott számot a nézők körében.

A harmadik tanulmány Jöttek, láttak… úgy maradtak – A Való Világ powered by Big Brother 10 c. műsorszám és a BeleValóVilág médiaszövegeinek elemzése című írás a VV10 és kísérő műsorának  elemzésével foglalkozik. Míg a tanulmány fókuszában a műsorok narratív analízise áll, a szerzők komoly hangsúlyt fektetnek a téma átfogó kontextualizálására. Így a fejezet bevezetőjében szó esik a média hatásával kapcsolatos kutatási kérdésekről, a megváltozott médiakörnyezetről, a társadalmi ízlés alakulásáról és a populáris kultúra működésének logikájáról. A szöveg kitér továbbá a televízió kulturális szerepének értelmezésére, a nézettségi adatok és az etikai problémák ismertetése mellett érinti az elmúlt évtizedek sztárkutatásait is, hiszen a valóságshow-k többféle módon is kiaknázzák a médiában megszerezhető ismertség és hírnév vonzerejét. A munka empirikus része a narratívaelemzés módszertanát alkalmazza a műsor jellemzőinek feltárásához.

A gyűjteményben szereplő negyedik tanulmány A ValóVilág powered by Big Brother 10 c. műsor a befogadói vélemények tükrében címmel olvasható. A vizsgálatot a Psyma Hungary Piac- és Közvélemény-kutató Kft. készítette, amely 2021 márciusában kapott felkérést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól, hogy készítsen felmérést a ValóVilág 10 szériájának lakossági fogadtatásáról. A vizsgálat elsősorban arra kereste a választ, hogy a valóságshow-kkal kapcsolatban milyen pozitív vagy negatív vélemények fogalmazódnak meg a nézők körében, vagyis mi az, amit kedvelnek a formátumban, és mi az, amit nem. A kutatás másik célkitűzése az volt, hogy világosabb képet alkothassunk a valóságshow-k hatásmechanizmusáról, arról, hogy a reality-k milyen hatásokat, reakciókat váltanak ki a nézőkben.

Az ötödik tanulmány A ValóVilág powered by Big Brother 10, valamint a BeleValóVilág powered by Big Brother című műsorszámok szereplőkre vonatkoztatott kvalitatív tartalomelemzése című tanulmány célja a férfi és a női szereplők karakterének mélyelemzése, a műsorban látható viselkedés-jegyek, viselkedésminták nemek szerinti feltérképezése.

Az egyes fejezetek ugyan a valóságshow-k működésének különböző aspektusaival foglalkoznak, a könyv mégis koherens, jól áttekinthető gondolati ívet épít fel. Jelen kötet olyan hiánypótló tanulmánygyűjtemény, amely nemcsak a szakterülettel foglalkozók, hanem a téma iránt nyitott szélesebb olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.

VV10 – Egy valóságshow valósága

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink