Tanulmány
Médiajog
2023. december 13. 09:51

Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében

Intézetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető dolgozatok támogatására kétévente hirdet meg pályázatokat, amire médiajog és hírközlési jog témakörben várunk pályaműveket. 2022 évben kiírt pályázatunkra érkezett Bálint János Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében című nyertes dolgozata.

Az online platformok a felhasználókkal kötött szerződések és a belső szabályzataik által egyfajta kvázi jogrendszert alakítottak ki, mely mentes az állami jogrendszerekre vonatkozó garanciáktól. A platform egy személyben tölti be a bíró, az esküdtszék és a hóhér szerepét, hiszen egyoldalúan határozza meg a felületén irányadó szabályokat, azokat egymaga értelmezi, és a szankciókat is mindenfajta külső befolyástól mentesen szabhatja ki.

Szankciók tekintetében pedig széles választék áll a platformok rendelkezésére. Figyelmeztetéseket bocsáthatnak ki, az algoritmus segítségével visszasorolhatják a tartalom elérhetőségét, törölhetik a tartalmat, határozott időre felfüggeszthetik, vagy akár határozatlan időre ki is tilthatják a felhasználót a platformról. Mára nyilvánvaló, hogy az online platformok saját belátásuk szerint, esetleges üzleti vagy politikai érdekeik mentén képesek befolyásolni a társadalom számára elérhető vélemények összetételét, így közvetett módon képesek a közéleti viták és a közvélemény befolyásolására is.

Hogy megértsük, hogyan jutottunk el idáig, és értékelhessük a megfogalmazott megoldási kísérleteket, először szükséges áttekinteni az elmúlt negyed évszázad releváns jogfejlődését. Ennek megfelelően a dolgozat felvázolja a platformok felelősségére vonatkozó uniós jogszabályi környezetet és annak fejlődését, azonosítja a hiányosságokat, elemzi az uniós jogalkotás válaszát, bemutatja az online platformok sajátosságait, értékeli az uniós szabályozás irányát. Végezetül összegzi az eredményeket és javaslatokat fogalmaz meg a jövőre.

Bálint János

Bálint János: Platformszabályozás az online szólásszabadság védelmében

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink