Kiadvány
Kárpát-medencei médiakutatás
2014. március 11. 15:37

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében (2.)

A kiadvány borítója

A Médiatudományi Intézet gondozásában, a Médiatudományi Könyvtár 9. köteteként  megjelent  a Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2. című kiadvány. Az Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban 2011/12-ben megvalósított médiakutatás eredményeiből készült átfogó, összehasonlító elemzés során terjedelmi okokból nem kerülhetett sor a választott témával kapcsolatos néhány fontos szakmai vonatkozás bemutatására.

Az első – azonos című - összehasonlító tanulmánykötetben (Dobos Ferenc: Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999-2011”, Médiatudományi Könyvtár 2., Budapest, 2012.) felvázoltuk a határon túli magyarság médiafogyasztásának főbb jellemzőit és számos értékrend-mutató segítségével megpróbáltunk rámutatni a szerteágazó tendenciák összefüggéseire az identitással, a megmaradás zálogát jelentő nemzeti önazonosság-tudat jellemzőivel.

A kutatás során keletkezett, rendkívül gazdag, tartalmilag igen bőséges, ám sok tekintetben még feldolgozatlan információhalmazokat rejtő adatbázisok további utóelemzések elvégzését tették szükségessé.  A Médiatudományi Intézet tehát felkérte jelen kötet szerzőit (Dobos Ferenc, Megyeri Klára) a határon túli magyar médiahasználati gyakorlat külön tanulmányokban való áttekintésére nemek, korcsoportok, és a közösségi értékekhez való viszony szerint.

Végül, még mélyebbre ásva, még árnyaltabb összefüggések után kutatva, külön elemzés készült a médiahasználat-struktúrák és az identitás viszonyrendszeréről. Ez utóbbi esetben az elemzés a korábbiaknál magasabb absztrakciós szinten vállalkozik az érintett nemzeti közösségek tagjainak médiahasználata és identitás-módosulásai terén tapasztalható kölcsönhatások vizsgálatára.

A kiadvány letölthető a „Kapcsolódó dokumentumok” címszó alatt található hivatkozás segítségével.

Dobos Ferenc, Megyeri Klára

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében (2.)

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink