Kiadvány
Médiajog
2013. február 6. 16:57
Sarkady Ildikó, Grad-Gyenge Anikó

A médiaértéklánc szerzői jogi vonatkozásai

A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a a média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásait bemutató kiadvány.

A kiadvány borítója

Bár a szerzői jog és a médiajog szorosan összefügg egymással, e két jogterület metszéspontjainál felmerülő kérdések és problémák átfogó elemzésére eddig nem került sor.

Márpedig számos olyan, mindkét jogterülethez kötődő jogintézményt ismerünk, amelyek egymás mellett élése, egymásra hatása meghatározó jellegű a gyakorlatban. A párhuzamos szabályozásból fakadóan gyakran nem könnyű a – szűk és tág értelemben vett – jogalkalmazó dolga.

A Médiatudományi Könyvtár sorozatban most megjelent munka gyakorlati szemszögből vizsgálja a problémás kérdéseket, amely nézőpont különösen hasznos a legújabb technikai és szabályozási környezetben, a digitális kor sodrásában.

A tanulmány egyik legnagyobb érdeme, hogy a média-értékláncot nem csupán a szerzői jog, vagy csupán a médiajog szemszögéből érdekes problémák mentén, külön-külön lineárisan és a gyakorlati tapasztalatoktól elvonatkoztatva elemzi, hanem azt – jellegéhez híven – valóban hálózatként mutatja be, és a kérdéskörhöz komplex módon közelít.

(Pogácsás Anett)

Sarkady Ildikó, Grad-Gyenge Anikó

A média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink