Kiadvány
Médiajog
2018. március 9. 10:32

Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről

A Médiatudományi Könyvtár sorozat történetében immáron 30. alkalommal számolhatunk be újabb médiajoggal foglalkozó kötetünk megjelenéséről. A Médiatudományi Intézet profiljához hűen, – az újmédia-kutatás és az összehasonlító médiaszabályozási kutatás részeként – az internet társadalmi, jogi és gazdasági hatásaival foglalkozó tanulmánykötetet köszönthetünk.

tanulmanyok_techn_cyber_kerdesek_borito.jpgA „Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről” címet viselő kötet mindenképp formabontónak tekinthető, hiszen a mindennapjainkat behálózó infokommunikációs (IKT) technológiák interdiszciplináris elemzésére vállalkozik. A kötetben hat különálló elemzés kapott helyet, melyek a közösségi média alkotmányos kérdéseitől kezdve, a web 2.0 versenyjogi és a felhőszolgáltatások jogi kérdésinek tisztázásán keresztül, egészen a cyber devianciák területéig tartalmaz ismereteket.

A kötet bevezető tanulmányában a nyilvánosság azon szerkezetváltozásairól értekezik a szerző, melyek az internet közvetlen hatásainak tulajdoníthatók és átrajzolják a demokratikus közlések rendszerét. A tanulmány vizsgálja emellett az internet „szereplőinek”, így a tartalom- és tárhelyszolgáltatók, a keresőmotorok, illetve a közösségi média tartalomszabályozó és egyéb szerepeit is. A tanulmánykötet versenyjogi elemzése az adatalapú piaci hatalom jogilag releváns kérdéseire fókuszál, míg a hálózati és információs rendszerek biztonságára vonatkozó írás tisztázza az Európai Unió szabályozási dilemmáit e téren. A kötet második felében az olvasó megismerkedhet a felhőalapú szolgáltatások adatvédelmi kockázataival, az EU-n kívülre irányuló adattovábbítások személyiségi jogi problémáival, illetve a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyok felelősségtani összefüggéseivel is.

A kötet záró tanulmánya – tovább szélesítve a vizsgálati egységet – kísérletet tesz a kiberbűnözés jellemzőinek feltérképezésére, mely elsősorban a bűnelkövetési formák és a kiberbűnözéssel foglalkozó szervek alapvető információinak ismertetésére terjed ki. A szerző az infokommunikációs technológiák főbb dilemmáira egy teoretikus példa ismertetésével világít rá.

Az olvasó összességében e hat tanulmányon keresztül az infokommunikációs technológiák alapvető funkcióinak működéséről kap olyan kézzel fogható tudást, mely elősegítheti a tudományos diskurzus elmélyítését nem csak a médiajog, de az alkotmányjog és a bűnözéskutatás területén is. Így a kötet bártan ajánlható az infokommunikáció kérdései iránt érdeklődő szakmai és laikus olvasóközönségnek egyaránt.

A kötet az alábbi linken keresztül, a „Kapcsolódó tartalmak” közül ingyenesen letölthető.

Tanulmányok a technológia- és cyberjog néhány aktuális kérdéséről

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink