Kiadvány
Médiajog
2014. február 11. 09:27

Összehasonlító médiajogi tanulmányok – A „közös európai minimum” azonosítása felé

A kötet célja, hogy az egyes európai államok médiaszabályozásának egyes szeleteit egymással egybevetetve mutassa be, valamint hogy azonosítsa és szintetizálja azt a közös minimumot, amely a különféle szabályozásokból kinyerhető.

A kiadvány borítója

Az összehasonlító jog művelése mindig ingoványos talajra vezeti a jogtudomány képviselőit. A médiajog kutatása gyakran önmagában úgyszintén ehhez hasonló veszélyeket rejt.

A kettőt egyszerre végezni: szinte istenkísértéssel ér fel. Azon médiajogi szakmunkák, amelyek magukat komparatív megközelítésűnek mondják, legtöbbször nem jutnak tovább az egyes államok jogrendszerében létező szabályok vagy joggyakorlat egymás melletti – azaz, egymásra nem reflektáló – bemutatásánál.

Ennek persze jó okai vannak; aki összehasonlító jogi elemzést akar végezni, annak külön-külön is elmélyülten kell ismernie az egyes jogrendszereket.

Nem lehet megalapozott véleményt mondani egy idegen szabályozásról, ha nem ismerjük annak apró rezdüléseit éppúgy, mint a hozzá kapcsolódó gyakorlatot, alkotmányos gondolkodást.

E nehézségek miatt a médiajogi összehasonlító elemzések területén Európa szerte komoly hiátus mutatkozik.

Ez a kötet főként az Médiatudományi Intézet munkatársainak tanulmányait gyűjti egybe, kiegészülve más szerzőkkel.

Összehasonlító médiajogi tanulmányok – A „közös európai minimum” azonosítása felé

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink