Kiadvány
Médiajog
2014. augusztus 22. 12:52

Media Freedom and Regulation in the New Media World (könyvajánló)

A Médiatudományi Intézet könyvkiadási programjának részeként külföldi és magyar szerzők tollából származó, médiajogot tárgyaló kötet jelent meg angol nyelven a Complex kiadónál. A Media Freedom and Regulation in the New Media World című kötet szerkesztőjének célja, hogy a szólásszabadság fontos kérdéseit minél több aspektusból mutassa be a külföldi és a hazai közönség számára.

A kiadvány borítója

2012 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia azzal a céllal állította fel Médiatudományi Kutatócsoportját, hogy összehangolja a média területét érintő társadalomtudományi kutatásokat, amelyek között a legfontosabb helyet a médiajog területe kapta.

Nem csak a médiaszabályozás világát érintő és mélyreható változások miatt, hanem azon kérdések miatt is, amelyek az új kihívásokkal összefüggésben az egyes államok szintjén és európai szinten is jelentkeznek.

A kutatócsoport által 2013-ban elindított, kétéves periódus alatt megvalósítandó kutatás az európai médiajog alapjait és a szólásszabadság legfontosabb kérdéseit vizsgálja.

A program a témával összefüggően kutatási projekteket, több különféle tanulmánykötet összeállítását, és konferenciák szervezését is magában foglalja.

Remélhetőleg ez a sokféle megközelítésmód lehetővé teszi, hogy a médiaszabályozással összefüggő európai gondolkodás alapjait, a felvetődött kérdésekre adható válaszokat, a „legjobb gyakorlatokat”, valamint a szabályozások „közös minimumát” a programban részt vevők feltárják, és mindez elérhetővé váljon a lehető legszélesebb közönség számára. Amellett hogy a kutatási program ezeket a kérdéseket elsősorban az európai kultúrkör szempontjából vizsgálja, legalább ennyire fontos, hogy az elemzésbe más – tengeren túli jogrendszerekben kialakult (Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland) – szabályozási modellek is bekerüljenek.

Az Akadémia számára nagyon fontos volt, hogy széles látókörű, színvonalas munka szülessen, és ehhez nagyban hozzájárult, hogy már eddig is számos külföldi szakértőt vontak be a média és szólásszabadság jogának területéről a kutatásba. Az ilyen módon eddig angol nyelven összeállított tanulmányokat e kötet tartalmazza.

A publikálás célja, hogy a kutatás eredményeit ebben a fázisában nemzetközi szinteken is megismerhetővé tegye és népszerűsítse.

A kötet hét fejezetre tagolódik, amelyek mindegyike a média jog és a szólásszabadság legfontosabb és aktuális kérdéseit tárgyalja (A média szabályozás alapjai, Az újmédia szabályozása, a médiaszabályozás speciális kérései, Rágalmazás, Magánszféra védelme, Gyűlöletbeszéd és terrorizmus, Kereskedelmi kommunikáció és politikai reklám).

A kötet szerkesztőjének célja, hogy minél szélesebb spektrumon, minél több témát körüljárva a lehető legtöbb szakmai véleményt állítsa egymás mellé. Teszi mindezt annak érdekében, hogy az érintett kérdések tekintetében megfelelő kiindulási alapot nyújtson a témakörök érdemi megvitatásához.

A kötet megvásárolható a kiadó honlapján.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink