Kiadvány
Médiajog
2017. december 5. 10:22

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4.

Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4. című kötet, mely a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgáló sorozat negyedik felvonásaként szerteágazó témájú tanulmányok segítségével kíván hozzájárulni a médiaszabályozás, a szólásszabadság és az új média 21. századi kérdéseinek tárgyalásához.

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (4.)A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja keretében megalakult Médiatudományi Kutatócsoport újabb kiadványa a Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című sorozat negyedik, záró kötete. Az MTA és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésében létrejött kutatócsoport 2013-ban kezdte meg Az európai médiajogi gondolkodás alapjai, különös tekintettel a szólásszabadság egyes kérdéseire című kutatási programját, amely jelenleg is több, elkülönülő jogterületen zajló kutatást fog össze. Az európai megközelítések azonosításán túl nagy jelentőséggel bír az Egyesült Államok, illetve más, európai nézőpontból is releváns jogrendszerek, valamint a különböző jogrendszerek egymásra hatásának vizsgálata is. A Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején című sorozat e szakmai műhely munkája gyümölcseinek egy részét igyekezett kötetekbe rendezni.

A szerkesztőket valamennyi kötet összeállításakor az a cél vezérelte, hogy a közéleti-politikai vitákkal telített médiaszabályozás és szólásszabadság területén a vizsgált kérdések tudományos-szakmai alapjaira, szempontjaira irányítsa az olvasó figyelmét. Legkevésbé sem azért, hogy az e kérdésekről folytatott – nem egyszer heves – hétköznapi viták létjogosultságát vagy fontosságát megkérdőjelezzék, hanem azért, hogy e diskurzust azokkal a létező és irányadó tényezőkkel gazdagítsák, amelyeket a tudományos kutatásnak kell felmutatnia. Meggyőződésük szerint a közéleti vitáknak is javára válik, ha az abban részt vevők tudatában vannak az általuk folyatott párbeszéd doktrinális kereteinek, követelményeinek – mindenekelőtt annak, hogy vannak ilyen keretek, aztán pedig annak, hogy milyen módon tárhatók föl azok, és miként kell meghatározniuk megszólalásaikat. Ennek jegyében tűzték ki célul, hogy e sorozatban a szólás- és sajtószabadság mindig időszerű vitáihoz szerteágazó témákat feldolgozó tudományos tanulmányokat gyűjtsenek össze.

A kötet megvásárolható a kiadó honlapján.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink