Blogbejegyzés
Média és Társadalom
2016. augusztus 19. 12:04

Kai Rooney a címlapon – szülei a bírósághoz fordulnak

A Sun című napilap a labdarúgó Európa bajnokság ideje alatt egy fényképet közölt az angol válogatott focista, Wayne Rooney fiáról, aki az Egyesült Királyság és Izland közötti mérkőzés alatt a lelátótéren édesapjáért szorított. A képek tanúsága szerint Kai Rooney könnyek között, szomorúan vette tudomásul a vesztes meccs eredményét. A szülők a képek közzététele miatt perelnek.

Kai Rooney

A Sun Online címlapján a híres futballista fiáról, Kai Rooney-ról fénykép jelent meg az angol Iceland szupermarketet hirdető reklámokból ismert szlogen kíséretében, mely szerint „A Bolondok Izlandba mennek” (Dumbs Gone to Iceland) kihasználva ezzel a szupermarket nevéből (Iceland) adódó „többértelműséget” és jelezve ezzel, hogy az angol csapat Izland ellen sajnálatosan vesztesként zárta a mérkőzést. Másnap a fiú édesanyja Coleen Rooney a Twitteren a fényképet teljes mértékben sokkolónak nevezte, és a gyermek, valamint a család magánéletének súlyos sérelmére hivatkozott.

Egy híresség gyermeke képmásának közzététele számos kérdést felvet a magánélet védelmének komplex területén. Az angol esetjog sem nyújt biztos iránymutatást abban a tekintetben, hogy egy futballsztár gyermekéről egy nyilvános, vagy nyilvánosnak tűnő eseményen a róla készült fényképek közzététele mely esetekben tekinthető jogszerűnek. Egy közelmúltbéli esetben, a Weller v Associated Newspapers ([2014] EWCA Civ 1176) ügyben például a bíróság úgy találta, hogy egy híresség gyermekéről az utcán készült fotó nem számít nyilvános helynek, ezért nem tehető közzé a sajtóban vagy a különböző médiafelületeken. Az angol Editor’s Code of Practice 6. szakasza is kifejezetten rendelkezik arról, hogy a gyermekekről milyen esetekben nem lehet fényképet közzétenni, és kiemeli, hogy a szülők státusza nem igazolhatja a gyermekekről készített fotók közzétételét. Ezen felül az angol Data Protection Act is tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely adatokat tekint személyes adatnak (1. szakasz (1) bekezdés), és e személyes adatok közül melyek lehetnek azok a kivételek, amelyek közzététele közérdekből, vagy  a szabad szólás címszava alatt nyilvánosságra hozhatók (32. szakasz (1) bekezdés).

A szóban forgó esethez visszatérve az bizonyos, hogy Wayne Rooney számtalan esetben közölt gyermekéről fényképeket a közösségi oldalán, és az is tény, hogy egy futball mérkőzés egy ilyen rangos eseményen, mint az Európa bajnokság nyilvános eseménynek mondható, továbbá az is valószínűsíthető, hogy mindezen körülményeket egybe vetve nem állna biztos lábakon egy híresség gyermekének a magánélet védelmére vonatkozó igénye a bíróság előtt. Azonban az angol Data Protection Act értelmében egy fotó személyes adatnak bizonyul, amely egy személyt örökít meg egy adott pillanatban. Így volt ez Kai Rooney esetében is, ahol a Sun a fiút könnyek között ábrázolta. Az ilyen típusú fényképek közzététele, az ilyen jellegű személyes adatok, személyes pillanatok gyűjtése és közzététele azonban nem lehet a közérdekre való hivatkozással, vagy a szólásszabadsághoz való jog érvényesülése miatt jogszerű, erre sem az angol esetjog, sem az említett jogszabályok nem adnak lehetőséget.  Mindezeket figyelembe véve a futballista és felesége valószínűsíthetően nagy összegű kártérítésre tarthatnak igényt.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink