Tanulmány
Médiajog

Állam és metaverzum – Liberland létjogosultságának alkotmányjogi kérdései

Intézetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető dolgozatok támogatására kétévente hirdet meg pályázatokat, amire médiajog és hírközlési jog témakörben várunk pályaműveket. 2022 évben kiírt pályázatunkra érkezett Magony Gellért ÁLLAM ÉS METAVERZUM - LIBERLAND LÉTJOGOSULTSÁGÁNAK ALKOTMÁNYJOGI KÉRDÉSEI című nyertes dolgozata.

„Szerbia és Horvátország határán kívül, egy a Duna mellett lévő földdarab egyik országhoz sem tartozik, mivel a Jugoszlávia felbomlását követő határegyezményekben nem rendezték sorsát. Neve Gornja Siga és mindössze csak 7 km2 területű. A két érintett ország álláspontja eltér a határ kialakításának elvi kérdéseiben. Szerbia a thalweg módszernek megfelelően (a természeti képződményeket figyelembe véve) ismeri el az országhatárt: a völgyek, folyók legmélyebb pontján húzódó vonalat tekintve határnak.2 Horvátország elképzelése ezzel szemben az, hogy a határvonalak kialakításában a községhatárokat kell figyelembe venni. A községhatárok a jelen esetben azonban nem esnek egybe a folyó vonalával, mivel ezeket a Duna szabályozása előtt húzták meg.  E jogilag tisztázatlan helyzetet kihasználva, az ebben rejlő lehetőséget felismerve, a szóban forgó területen egy cseh politikus, Vít Jedlička 2015. április 13-án kikiáltotta Liberlandot.”

A szerző kutatásában megvizsgálja az államiság Montevideói Egyezmény szerint elfogadott kritériumait. Elemzi még Liberland állam- és kormányformáját, valamint, hogy a leendő államvezetés hogyan képzeli el a mikronemzet igazgatását. Tanulmányozza Liberland nemzetközi kapcsolatait is, ugyanis az államiság elengedhetetlen feltétele a más államokkal való kapcsolatfelvétel képessége, amellyel Jedlička tisztában van, hiszen folyamatosan ad ki közleményeket, keres meg állami vezetőket hivatalos levélben.

Magony Gellért

Magony Gellért: Állam és metaverzum – Liberland létjogosultságának alkotmányjogi kérdései

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink