Tanulmány
Médiajog
2017. május 2. 10:54

A kiberbűnözés egyes aspektusai – Az online zaklatás

Intézetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető dolgozatok támogatására kétévente hirdet meg pályázatokat, amire médiajog és hírközlési jog témakörben várunk pályaműveket. A nyertes pályaműveket közzétesszük. 2016 évben kiírt pályázatunkra érkezett Mendi-Kozma Laura A kiberbűnözés egyes aspektusai – Az online zaklatás című dolgozata.

A dolgozat öt részre tagolódik. Az általánostól az egyedi felé elvet alkalmazva az első rész általános jelleggel mutatja be a számítógépes környezetben elkövetett bűncselekményeket, a második rész az irányadó jogforrásokra fókuszál, a harmadik rész a zaklatás fogalmát ismerteti, a negyedik rész az egyes online devianciákat jellemzi, míg az ötödik részben a szerző személyes tapasztalatainak összegzésére, konklúzió levonására, megoldási és de lege ferenda javaslatok ismertetésére kerül sor.

Mendi-Kozma Laura

A kiberbűnözés egyes aspektusai – Az online zaklatás

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink