Kiadvány
Médiajog
2015. január 7. 14:38

A demokrácia és a szólásszabadság határai (könyvajánló)

Könyvajánló, Schauer (200x284)Frederick Schauer most megjelent, a demokrácia és szólásszabadság összefüggéseit vizsgáló kötete egyedülálló mű a maga nemében, hiszen eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nem létezik. A kötet 26 szöveget tartalmaz, melyet a szerkesztő, Koltay András a szerzővel együttműködve választott ki. Az írások eredetileg különböző amerikai jogi folyóiratokban illetve tanulmánykötetekben jelentek meg, és mindegyikük a mai napig friss, élő, a mai kutatásokban használható, illetve az érdeklődők kíváncsiságát kielégítő tanulmány.

A megszületett mű átfogó keresztmetszetet nyújt nem csupán a szerző szólásszabadság-jogi gondolkodásmódjáról, hanem általában az amerikai szólásszabadságjogról is. Schauer jogi gondolkodása ízig-vérig amerikai, de egyáltalán nem elutasító az európai jogi gondolkodással szemben sem, mi több nem követel az amerikai szólásszabadságjognak magától értetődő primátust az európaival szemben. A rendkívül elmélyült gondolatmeneteken és egy-egy kérdés pontos felvázolásán túl ez teszi munkásságát Európában is igazán vonzóvá; segít megérteni az amerikai jogi gondolkodást, és nem zárkózik el az eltérő megközelítések felett átívelő hidak építésétől sem.

A Schauert foglalkoztató problémák azonosak azzal, amelyek az elmúlt negyedszázad magyar jogfejlődésében is erőteljesen jelentkeztek; ugyanakkor nem állíthatjuk bizton, hogy ezekre sziklaszilárd, kikezdhetetlen elvi megalapozottságú válaszokat adtunk volna. Mint az Schauer könyvéből is kiderül, ez nem feltétlenül baj, vagy bűn: az Első Alkormánykiegészítés – Schauer vizsgálódásainak kiemelt tárgya – közel 140 évig szinte „aludt”, ellenben hamarosan 100 éve lesz, hogy joggyakorlata és az arra települő teoretikus megalapozás gyors ütemben gyarapodik. Azaz, Magyarországon a szólásszabadság rendszerének kialakítása tekintetében még csak útközben vagyunk, amely utazáshoz hasznos és intellektuálisan szórakoztató segítőtársunkul kíván szegődni ez a kötet.

A kötet megvásárolható a kiadó honlapján is.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink