Tanulmány
Médiajog
2023. december 13. 09:40

Az állam, azon belül az iskolarendszer felelőssége és szerepvállalása a gyermekek médiaműveltségének fejlesztésében

Intézetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető dolgozatok támogatására kétévente hirdet meg pályázatokat, amire médiajog és hírközlési jog témakörben várunk pályaműveket. 2022 évben kiírt pályázatunkra érkezett Csermák Klaudia Noémi Az állam, azon belül az iskolarendszer felelőssége és szerepvállalása a gyermekek médiaműveltségének fejlesztésében című nyertes dolgozata.

Dolgozatában a pályázó több kutatási hipotézist vizsgált meg.

A szabályozás végrehajtásával kapcsolatban annak valóságtartalmát vizsgálta, hogy az EU-s és állami szervek által kiadott szabályozásokat, ajánlásokat, illetve ezen szervek által nyújtott programokat, lehetőségeket, amik a gyermekek és a pedagógusok digitális kompetenciáit/médiaműveltségét fejlesztené, az iskolák és a pedagógusok ismeret vagy egyéb tényező hiányában nem építik be saját működésükbe/munkájukba.

A tanárok digitális felkészültségével, kompetenciával kapvcsolatzban pedig azt, hogy az mennyiben tudja követni a digitális világ és a média rendkívül gyors fejlődését.

A középiskolák tekintetében arra kereste a választ, hogyaz ott tanulók érettségéből/tudatosságából kifolyólag nagyobb hangsúlyt kap-e a tanulók médiaműveltségének fejlesztése, a pedagógusok nagyobb lelkesedéssel, magabiztosabban alkalmazzák-e a digitális pedagógia eszközeit, mint az általános iskolákban.

Végül pedig arra próbált választ találni, hogy a Covid19 okozta digitális oktatásra való átállás nyitottabbá és motiváltabbá tette-e egyes tanárokat a digitális pedagógiához való hozzáállásukban.

Csermák Klaudia Noémi

Cserrmák Klaudia Noémi: Az állam, azon belül az iskolarendszer felelőssége és szerepvállalása a gyermekek médiaműveltségének fejlesztésében

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink