Hír
Médiajog
2019. március 22. 10:16

Negyedjére díjazta a közeljövő szakembereit az NMHH Médiatudományi Intézete

A média- és hírközlési jog aktuális kérdéseit kutató tehetséges hallgatókat és konzulenseiket díjazta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatudományi Intézete (MTMI) az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához (OTDK) kapcsolódó pályázatán. A díjakat Karas Monika, az NMHH elnöke adta át március 21-én az NMHH Ostrom utcai székházában. A beérkező pályázatokban a legnépszerűbb témák egyre inkább az internethez kötődnek.

A kép bal oldalán dr. Karas Monika, az NMHH elnöke, jobbra dr. Nyakas Levente, az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézet vezetője látható az elnöki asztalnál. Karas Monika éppen beszél a jelen lévő vendégekhez

Az elismeréssel járó oklevelet és fejenként százezer forintos pénzjutalmat tíz hallgató nyerte el, konzulenseik között pedig félmillió forintot osztott szét a hatóság. További négy különdíjas pályázó könyvjutalmat kapott. Az MTMI negyedik alkalommal írt ki pályázatot a kétévente megrendezett OTDK állam- és jogtudományi szekciójához kötődő, média- és hírközlési kérdéseket feldolgozó tudományos munkákra. A díjazott hallgatók hét egyetemről adták be dolgozataikat.

Karas Monika, az NMHH elnöke az ünnepélyes átadón hangsúlyozta a nyertes művek problémaérzékenységét. „Dolgozataikban olyan égetően aktuális kérdéseket vizsgálnak szakértői szemmel, mint a személyes adatok tulajdoni kérdései, az online gyűlöletbeszéd, a tárhelyszolgáltatók felelőssége vagy a Big Data és a demokrácia viszonya” – mondta a hatóság vezetője. Hozzátette: a hatóság fontos feladatának tekinti, hogy felkutassa és motiválja a következő nemzedék tehetségeit, hiszen közülük kerülnek ki a jövő szakemberei.

„A kutatásban különösen fontos a visszajelzés, hiszen ez alapvetően magányos tevékenység. Az intézet díjfelajánlásaival az eredményes munkát kívánja bátorítani, elismerni” – hangzott el Nyakas Leventének, az NMHH Médiatudományi Intézet vezetőjének köszöntőjében, aki kiemelte: az elmúlt nyolc évben, alkalomról alkalomra nőtt az internettel kapcsolatos témákat feldolgozó pályaművek aránya – ez a trend most is folytatódott.

A csoportképen az NMHH által díjazott diákok láthatók dr. Karas Monika, az NMHH elnöke és dr. Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetőjének társaságában

Az intézet célja a motiváció mellett az is, hogy a díjazott hallgatók kutatási eredményeit szélesebb körben is megismertesse, ezért a verseny után felajánlja a nyertes pályaművek publikációját az MTMI weboldalán – ezek néhány napon belül olvashatók a http://nmhh.hu/mtmi/kiadvany-tanulmany linken.

A díjazott dolgozatok

# Szerző Cím Intézmény Konzulens
1. Almási Dániel A termék te magad vagy – kinek a tulajdona a személyes adat? PPKE JÁK Dr. Péterfalvi Attila
2. Bukor Liza Az online gyűlöletbeszéd a közösségi média világában ELTE ÁJK Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
3. Lévay Melitta A versenyjog és az elektronikus hírközlési jog kapcsolódási pontjai – különös tekintettel az árprés jellegű ügyekre ELTE ÁJK Dr. Balogh Virág, Dr. Fazekas János
4. Szabó Lívia A szoftverek védelmének összehasonlító jogi elemzése hazánkban és az Amerikai Egyesült Államokban SZIE ÁJK Dr. Barna Attila, Dr. Keserű Barna Arnold
5. Szikszai Marcell Az internet maga üzenet ME ÁJK Dr. Majtényi László
6. Tatár Attila A tárhelyszolgáltatók körében felmerülő felelősségi kérdésekről ELTE ÁJK Dr. Gosztonyi Gergely
7. Ungvári Álmos Közvetlen filmtámogatás Magyarországon PPKE JÁK Dr. Takó Sándor, Dr. Varga Ádám
8. Váradi Zsanett Demokrácia 2.0? A Big Data alapú adatkezelés demokratikus hatalomgyakorlást érintő kihívásai ELTE ÁJK Dr. Somody Bernadette, Dr. Székely Iván
9. Varga Zita Dinamikus technológiai tendencia vs. spirális körforgás? – A médiajog tárgyi hatályának visszatérő kérdései SZTE ÁJTK Dr. Gellén Klára
10. Verebélyi Viktória A dohánytermékek reklámtilalma, különös tekintettel az egységes csomagolás követelményére SZIE ÁJK Dr. Csitei Béla, Dr. Kőhidi Ákos

Különdíjasok

# Szerző Cím Intézmény Konzulens
1. Gaszt Csaba A mesterséges intelligencia szabályozási kérdései különös tekintettel a robotikára KRE ÁJK Dr. habil. Boóc Ádám Dr. Klein Tamás
2. Laska Pál Hogyan jelenik meg a kiberbiztonság tematikája a filmművészetben? NKE ÁKK Bányász Péter
3. Szűcs Zsófia Jellegbitorlás KRE ÁJK Dr. Klein Tamás
4. Zöldi Eszter Az alkohol- és dohánytermékek reklámjának vizsgálata hazánkban, az Európai Unióban és az Amerikai Egyesült Államokban PPKE JÁK Dr. Koltay András

Rövidítésmagyarázat:

  • ELTE ÁJK: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
  • KRE ÁJK: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
  • ME ÁJK: Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
  • NKE ÁKK: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar
  • PPKE JÁK: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
  • SZE ÁJK: Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
  • SZTE ÁJTK: Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink