Kiadvány
Média és Társadalom
2020. február 11. 10:32

A Média gazdaságtanának kézikönyve

Gálik Mihály és Csordás Tamás szerkesztésében jelent meg Médiatudományi Könyvtár sorozatunk legújabb kötete, a Média gazdaságtanának kézikönyve.

MK38.pngA Média gazdaságtanának kézikönyve két évet átfogó kutatási projekt eredménye. A munka 2017 őszén kezdődött el a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézetén belül éppen megalakult Digitális Marketing, Média és Design Kutatóközpont projektjeként, és nagyjából két évre rá állt össze annak a terjedelmes kötetnek a végső változata, amelyet most a szerkesztők és a szerzők útjára bocsátanak.

A hazai média-gazdaságtani kutatások kezdete visszanyúlik az 1980-as évek második felére, hogy azután az 1990-ben bekövetkezett társadalmi-politikai rendszerváltozást követően nálunk is teret kapjon a szaktudományok széles palettáján. Az első magyar médiagazdaságtan tankönyv 1995. évi megjelenését követően a 2014-es évvel bezárólag még öt további jelent meg, követve nemcsak a média világában, hanem a magyar felsőoktatás szerkezetében beállt változásokat is. A mostani Kézikönyv is beleillik a sorba, de már csak részben.

Jelen munka a média-gazdaságtan területén az idők alatt megszerzett tudásalapra épít, és fő célként egy olyan kézikönyv elkészítését tűzte ki, amely egyrészt a tankönyv és a tudományos monográfia jellemzőit összegezve szolgálja a médiagazdaságtan-oktatást, másrészt, a szerzők szándéka szerint, referenciamunka lehet az adott szaktudományban egy szélesebb, akadémiai és üzleti közönség számára.

A kézikönyvben helyet kap annak a háttérnek a bemutatása is, amelybe maguk a médiatermékek, valamint előállításuk, terjesztésük és fogyasztásuk beágyazódnak. Ezen belül a kötet megpróbálta érzékeltetni a diszciplína klasszikus közgazdaságtani tárgyalásának kapcsolódását a hálózati gazdaság (network economy), a figyelemgazdaság (attention economy) vagy, összefoglalóan, az internetgazdaság (internet economy) azon tárgyköreihez, amelyek a média működése szempontjából relevánsak.

A Média gazdaságtanának kézikönyve

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink