Pályázat a XXXVII. OTDK média- és hírközlési jogi témájú dolgozatainak támogatására

A Médiatudományi Intézet az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójához kötődően hetedik alkalommal hirdet pályázatot hírközlési- vagy médiajoggal foglalkozó hallgatók számára. A kiírás szerint idén összesen tíz hallgató részesülhet egyenként százezer forintos juttatásban, emellett a konzulenseik munkáját is honorálják.

Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézetének pályázati felhívása a kétévente megrendezésre kerülő, rangos országos versenyen, az OTDK Infokommunikáció és Médiajogi Tagozatába nevezhető, a hírközlési jog és a médiajog témakörében érkező pályaművek támogatását célozza. Az Intézet ezzel ösztönözni kívánja a média- vagy hírközlési joggal foglalkozó hallgatók kutatásait, segíteni a felsőoktatásban tanuló, médiakutatás iránt érdeklődő diákok egyéni kutatási projektjeit, lehetővé téve számukra, hogy kutatásuk innovatív eredményei a szakmai köztudatba beépüljenek, egyúttal pedig támogassa az ifjú tehetségek bekerülését a média és a hírközlési szakterületekre.

Az Intézet első alkalommal 2012 májusában hirdette meg pályázatát, amelyre az előző években is számos színvonalas pályamű érkezett, amelyeket az Intézet, az NMHH és a Médiatanács munkatársaiból álló zsűri értékelt.

Az Intézet szeretné folytatni hagyományt, így a pályázatot a 2025 tavaszán megrendezésre kerülő XXXVII. OTDK versenyre tekintettel is meghirdeti az ország valamennyi olyan felsőoktatási intézményének hallgatói körében, akik az országos és intézményi feltételek alapján média- és hírközlési joggal foglalkozó TDK dolgozatukkal indulhatnak a XXXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában, amelyet a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervez.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen és díjátadón a nyertes hallgatóknak és oktatóknak a korábbi évekhez hasonlóan Dr. Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke és Dr. Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője adja át az elismeréseket.

A pályázatra a hallgatók 2024. december 1-jén éjfélig nyújthatják be pályamunkáikat a Médiatudományi Intézethez a pályázati kiírásban megadott elérhetőségeken. Fontos, hogy a jelentkezésnek nem feltétele, hogy az OTDK-ra írt munka nevezésre is kerüljön az országos megmérettetésre, elegendő, ha a munka igazoltan alkalmas a nevezésre.

A nevezés részletes feltételeit a Pályázati Felhívás tartalmazza, amelynek teljes szövege az alábbiakban olvasható.

Pályázati felhívás

Tárgy: Pályázat média-, illetve hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok támogatására

A kétévente megrendezésre kerülő, rangos országos versenyen, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójában az idei évben is meghirdettek Infokommunikáció Jogi Tagozatot, ahová főként a médiajog és a hírközlési jog témaköréből érkezhetnek pályaművek.

A következő XXXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezi. A rendezvényre 2025. március 24-26. között kerül sor.

A média-, illetve hírközlési jog iránt fogékony hallgatók támogatására, az e témák valamelyikében készített kiváló TDK dolgozatok születésének ösztönzésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Médiatudományi Intézete (Médiatudományi Intézet) – tekintettel a 2012 óta minden OTDK-hoz kapcsolódóan kiírt, és nagy sikerrel zárult pályázataira – az alábbi pályázatot hirdeti:

1. Az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető, média- és hírközlési jogi témájú TDK dolgozatok írásának ösztönzése

Tehetséggondozási tevékenysége körében a Médiatudományi Intézet pályázatot hirdet az ország valamennyi olyan felsőoktatási intézményének hallgatói körében, akik az országos és intézményi feltételek alapján média- és hírközlési joggal foglalkozó TDK dolgozatukkal indulhatnak a XXXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában.

A feltételek

 • a meghirdetett pályázatra a hallgatók 2024. december 1-jén éjfélig nyújthatják be pályázataikat a Médiatudományi Intézethez (elektronikusan, a kért dokumentumokat a kapcsolat@mtmi.hu email-címre küldött levelükhöz csatolva, az email tárgyaként a „VEZETÉKNÉV KERESZTNÉV PÁLYÁZATA” megjelölést feltüntetve);
 • az a hallgató pályázhat, aki legkésőbb 2024. december 1-jéig a XXXVII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába történő nevezésre alkalmas, médiajogi vagy hírközlési jogi témájú TDK dolgozatot írt, amelyről a hallgató intézménye megállapítja kari TDK keretében, hogy a dolgozat alkalmas a XXXVII. OTDK-ra való továbbjutásra. Tekintettel az intézményekre érvényes szűk létszámkvótákra, nem a tényleges OTDK nevezés a feltétel, hanem a kari TDK-jegyzőkönyvben igazolt továbbjutásra való alkalmasság;
 • a pályázathoz csatolni szükséges az alábbiakat: (pdf fájlban):
  • a hallgató magyar nyelvű életrajzát,
  • a hallgató elektronikus és postai értesítési címét,
  • a hallgató médiajogi, vagy hírközlési jogi területre eső témában elkészített TDK dolgozatát,
  • jegyzőkönyvmásolatot arról a kari TDK-ról, ahol a dolgozat bemutatásra került – a kari TDK-n történő bemutatás, és a XXXVII. OTDK-ra történő továbbjutásra való alkalmasság igazolásául (a zsűri vagy a kari TDK felelős aláírásával ellátva, szkennelve)
  • a konzulense ajánlását (a konzulens aláírásával és elektronikus elérhetőségével ellátott dokumentumként, szkennelve).
 • a Médiatudományi Intézet által felkért bíráló bizottság (ld. 3. pont) a pályázatok alapján legfeljebb 10 hallgató médiajogi vagy hírközlési jogi területre eső dolgozatát tudja díjazni a rendelkezésre álló összesen nettó 1.000.000 forint keretösszegből. A bíráló bizottság ennek megfelelően legfeljebb 10 hallgatót választhat ki, akiknek az NMHH a velük kötött megbízási szerződés alapján fejenként maximálisan nettó 100.000 forintot juttat kiváló TDK dolgozatuk elismeréseként, és a témában történő további kutatásuk ösztönzésére.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok

 • témaválasztás (a szerző egyetemi tananyagon kívüli kérdést vizsgál, illetve egy egyetemi tananyag részét képező kérdés mélyebb, átfogóbb, tudományos igényű vizsgálatát nyújtja, amely területen végzett kutatás a médiajog, vagy a hírközlési jog területén jelentős előrehaladást jelenthet);
 • a szakirodalom feldolgozásának mennyisége, minősége, a vizsgálati módszer megválasztása és alkalmazása;
 • a pályamunka szerzőjétől, valamint a más szerzőktől származó megállapítások és kutatási eredmények egyértelmű elhatárolhatósága;
 • a téma kifejtésének komplexitása;
 • eredeti, alkotó jellegű megállapítások és megindokolt de lege ferenda javaslatok;
 • a pályamunka szerkezeti felépítése, belső arányai, logikája és áttekinthetősége;
 • a pályamunka stílusa;
 • korrekt hivatkozási rendszer.

2. Az 1. pontban említett dolgozatok témavezetőinek támogatása

A témavezetők fontos szerepet játszanak a tehetséges hallgatók támogatásában, ezért az ő munkájukat is szeretnénk elismerni, egyben támogatni. A bíráló bizottság összesen nettó 500.000 forintot ítél oda a jelen pályázati felhívásra érvényesen benyújtott dolgozatok leghatékonyabb konzulenseinek.

Az odaítélés feltétele: a pályázatban kiírt összeg azok között a konzulensek között osztható szét, akiknek legalább egy, az 1. pontban részletezett pályázatra jelentkezett hallgatója médiajogi, illetve hírközlési jogi témájú dolgozatával bejut a 2025. március 24-26. között megrendezésre kerülő országos döntőbe. Támogatásban így az az oktató részesíthető, aki a 2024 decemberében megállapított országos továbbjutási listán ebben a témában írt (és a jelen pályázatra is szabályosan benyújtott) dolgozat konzulenseként szerepel. Az NMHH az adott oktatóval kötött megbízási szerződés alapján tudja kifizetni az összeget az érintett oktatóknak.

3. A bíráló bizottság tagjai

A bíráló bizottság az NMHH olyan munkatársaiból áll össze, akik a benyújtott dolgozatok témái alapján az adott szakterületek elismert szakemberei. Ennek megfelelően a legalább három fős bíráló bizottság tagjaira a Médiatudományi Intézet vezetője tesz javaslatot, amely ez alapján legkésőbb 2024. december 5-én elkezdi munkáját. A bíráló bizottság megbízatása az ünnepélyes díjátadót követően szűnik meg.

4. Eredményhirdetés

A bíráló bizottság a benyújtott pályamunkák alapján 2025. január 31-ig hozza meg döntését a hallgatók díjazásáról, amelynek tényéről, valamint az ünnepélyes eredményhirdetés pontos időpontjáról valamennyi pályázót, valamint a nyertes hallgatókat és a díjazott oktatókat legkésőbb 2025. február 28-ig értesíti email-en, ezzel egyidejűleg kezdeményezi a szükséges támogatási szerződések megkötését.

A díjátadó után a Médiatudományi Intézet az eredményeket nyilvánosságra hozza honlapján. A dolgozatok nyilvánosságát a Médiatudományi Intézet csak az OTDK versenyt követően biztosíthatja tekintve, hogy az OTDK-n még más pályázat során nyilvánosságra nem hozott művel lehet versenyezni.

A pályázattal kapcsolatos további kérdések esetén a monori.zsuzsanna@nmhh.hu email-címen, illetve a +36 1 429-8617 telefonszámon állunk rendelkezésre (kapcsolattartó: dr. Monori Zsuzsanna Éva, MTMI munkatárs).

Budapest, 2024. május 2.

Médiatudományi Intézet

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink