Farkas Ádám – Kelemen Roland

Nemzeti biztonság és kibertér

Farkas Ádám és Kelemen Roland tanulmánykötetében arra vállalkozik, hogy betekintést adjon az érdeklődők számára arról, hogy a nemzeti szintű biztonság és a kibertér tudományos vizsgálata során mennyi és hányféle kérdés és kihívás fogalmazódik meg.

A 21. század első két évtizede az infokommunikációs forradalom jegyében zajlott. Ez pedig az élet szinte minden területére kihatott, kezdve a magánszférán át a közösségi életen át a munka világáig. Ez azonban nem csak megkönnyíti az életünket, hanem sok esetben meg is nehezíti, átláthatatlanná teszi azt. Az internet terjedésével, és az oda áttelepülő ágazatok és tevékenységek (mint például a gazdaság, a különféle ügyek intézése, a munkavégzés, az oktatás-képzés, a tudományos és műszaki tevékenységek) megjelenésével a magán- és a nyilvános terek közötti határ összemosódott és szinte láthatatlanná vált és egy új térbe, a kibertérbe tevődtek át.

A kibertér ugyanis lehetőséget ad egy újfajta bűnözés, a kiberbűnözés számára is, amely spektruma a legapróbb bűncselekményektől kezdve egészen a terrorizmusig terjed, ez pedig jelentős feladat elé állítja a kibertér biztonságával foglalkozó szakembereket.

A szerzők a kötetben amellett érvelnek, hogy a kibértér védelme kiemelt állami feladat kell, hogy legyen, együttműködve a gazdasági és társadalmi szereplőkkel, hiszen mindegyik fél közös érdeke a kibertér biztonságának garantálása, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a gyarapodásnak és fejlődésnek.

Ezért a szerzők a kötetben ennek megfelelően elemzik a kibertér fogalmát és ennek hatásait az államra, társadalomra és egyénekre, kapcsolódásait a modern biztonsági kihívásokhoz és fenyegetésekhez. Az Európai Uniós és NATO-s vonatkozásait, helyét és szerepét a védelem és biztonság – angolszász megfogalmazással: a nemzetbiztonság – jogi és intézményi rendszerében.

A kötetben ezekre a meg nem kerülhető kérdésekre kapnak választ mindazok, akik a felmerült kérdések emberi, társadalmi, állami, gazdasági, jogi és védelmi vonatkozásai iránt érdeklődnek.

A kötet az alábbi link segítségével ingyenesen letölthető.

Farkas Ádám – Kelemen Roland

Nemzeti biztonság és kibertér

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink