Tanulmány
Médiajog

Magyarországi punk perek nyilvánossága a szocialista korszak médiaszűrőjén keresztül

Intézetünk az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezhető dolgozatok támogatására kétévente hirdet meg pályázatokat, amire médiajog és hírközlési jog témakörben várunk pályaműveket. 2022 évben kiírt pályázatunkra érkezett Farkas Ágnes „Magyarországi punk perek nyilvánossága a szocialista korszak médiaszűrőjén keresztül” című nyertes dolgozata.

A dolgozat témája a magyar szocializmus időszaka alatt a pártállam által alkalmazott társadalmi kontroll eszközei, melyek felhasználásával a rendszer legitimálta a politikailag nem kívánatos személyek „eltávolítását”. Ezeket az eszközöket három fő kategóriába sorolta a szerző. Az első a hivatalos nyilvánosság és médiumai által közölt információk, a második a büntetőjogi eszközök, és a harmadik pedig a „politikai” pszichiátria területén használt eszközök csoportja. A dolgozat fő hipotézise szerint a szocialista korszakban az államhatalom olyan, a társadalmi kontroll fenntartására alkalmas büntetőjogi, pszichológiai-pszichiátriai és média eszközöket használt, melyek alkalmazásával a politikailag nem kívánatos személyek elszámoltatását törvényi, morális és társadalmi módokon is legitimálni tudta.

Farkas Ágnes

Farkas Ágnes: Magyarországi punk perek nyilvánossága a szocialista korszak médiaszűrőjén keresztül

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink