Kiadvány
Médiajog
2014. szeptember 30. 11:50

Európai és nemzetközi médiajog (könyvajánló)

Perry Keller átfogó szemléletű műve magyar nyelven Európai és nemzetközi médiajog címmel jelent meg a Médiatudományi Intézettel együttműködésben a Complex kiadó gondozásában. Az eredeti nyelven 2011-ben keletkezett kötet világosan bemutatja az új infokommunikációs technológiák médiajogra gyakorolt hatását. A szerző a vizsgált témát területileg tág kontextusban vizsgálja, a fókuszba állítva a liberális demokráciák, a kereskedelem és az új média összefüggéseit.

Nagy kihívást jelent egy átfogó és összehasonlító szemléletű művet írni a médiaszabályozás világáról, hiszen hiába reflektálnak ugyanazon problémákra az egyes nemzeti szabályozások, azok mégis egyedieknek tekinthetők, mindegyiket „[…] a nyelv, a kultúra, a vallás, a földrajz és az adott helyre jellemző számos egyéb megkülönböztető jegy különleges keveréke alakította.” – állapítja meg e kötet szerzője, Perry Keller. Az olvasó mégis egy olyan könyvet tarthat a kezében, mely – a folyamatosan alakuló, széttöredezett nemzetközi médiakörnyezet ellenére – egy globálisan érvényes médiajog közös alapjait próbálja meg feltárni elméleti igénnyel.

Keller ehhez egy olyan fókuszpontot választ, melyen keresztül egységesen tudja értékelni a nemzeti jogalkotások felett átívelő nemzetközi és európai médiaszabályozást, illetve annak fejlődési irányát. A média szabályozásával összefüggő kérdések megválaszolásához szükséges közös nevezőt a liberális demokrácia-felfogásban, illetve az ezen alapuló angolszász (leginkább észak-amerikai) médiaszabályozás-elméletben találja meg a szerző, ez alapján elemzi a nemzetközi és európai médiaszabályozási rendszereket.

A magyar tudományos közönséget a szerző egy korántsem könnyű, de annál izgalmasabb szellemi kalandra hívja, melynek során többek között azzal a visszatérő kérdéssel szembesülhet: mennyiben tartható fenn a nagyobb mértékű állami beavatkozást magának valló európai médiaszabályozási koncepció egy konvergens audiovizuális környezetben?

A kötet megvásárolható a Complex kiadónál.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink