Kiadvány
Médiajog
2018. július 10. 10:32

Balás P. Elemér emlékkönyv (könyvajánló)

Koltay András szerkesztésében jelent meg médiatudományi könyvsorozatunk legújabb kötete „Balás P. Elemér emlékkönyv – Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján” címmel.

Bals_P_Elemr.jpgBalás P. Elemér hetven éve hunyt el, maradandó tudományos emlékművet hagyva maga mögött, amely kiterjed a jelen kötetben felvillantott sajtójogi, szerzői jogi, általános magánjogi területekre éppúgy, mint a büntetőjog és a jogfilozófia vidékére is. Művei a ma olvasójának is szólnak, egyben tanúi egy egészen mély és minden ízében modern, nyugatias jogi gondolkodás és kultúra valaha volt magyarországi meglétének. Jelen sorozatba illeszthetően kizárólag a sajtó- és szerzői jogi, illetve a személyiségi jogokhoz kötődő munkáiból válogattunk, mintegy figyelmébe ajánlva ezen írásokat a ma jogtudományának. Az itt újraközölt művek ugyan nem elérhetetlenek ma sem, de esetleg csak fáradságos munkával kereshetők elő könyvtárak mélyéről, így pedig soha nem kerültek egymás mellé, méltóképpen tanúskodva szerzőjük jogászi géniuszáról.

Hasonló jogterületek mai művelői is Balás P. Elemér mellé helyeztettek e kötetben, tiszteletadásul a nagy előd számára, továbbá kísérletet téve a rég született írásoknak a jelenkor összefüggései közé helyezésére. Balás P. egyetemi ténykedése három városhoz kötődött, úgymint Kolozsvár, Szeged, Budapest. E három városegyetemein tevékenykedő szerzők szerepelnek ennek megfelelően e kötetben, szerény kísérletet téve Balás P. meglévőnél szélesebb körben való újrafelfedezésének előmozdítására.

Az eredeti szövegeken egészen csekély változtatások történtek, a mai kor szerkesztési kívánalmait szem előtt tartva. Balás P. Elemér első, itt újraközölt írása csaknem száz évvel ezelőtt jelent meg; az azóta eltelt idő alatt nemcsak az általa elemzett törvények, hanem a magyar nyelv helyesírási szabályai is megváltoztak, egyes kifejezéseket, idegen szavakat és neveket ma már másképpen írunk, valamint a tudományos publikációkkal szembeni elvárások is átalakultak. A kötet anyagainak egybeszerkesztésekor az eredeti szövegekhez való hűség mellett kiemelt szempont volt a mai olvasók segítése a korábbi nyomdai hibák kijavításával, a szövegek formai egységesítésével és a jelenlegi szabályoknak és szokásoknak megfelelő szóalakok használatával. A szövegekben végrehajtott minimális változtatások magukban foglalják azokat a csak a korabeli szakmai közönség számára egyértelműn beazonosítható rövidítéssel említett törvényeket is, amelyek mellett feltüntettük a pontos megnevezésüket, hogy az utókorszámára is könnyen visszakereshetők legyenek a hivatkozások. Mindazonáltal reméljük, hogy csak a feltétlenül szükséges módosítások elvégzésével mind Balás P. Elemér munkái, mind az olvasók, mind a tudomány iránti tiszteletünket sikerrel fejezzük ki.

A kötet megvásárolható a kiadó honlapján keresztül.

Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink