Kiadvány
Médiatörténet
2023. október 10. 13:22

Médiatörténeti mozaikok 2022

A tanulmánykötet a Médiatudományi Intézet által Médiatörténeti Mozaikok 2022 címmel Budapesten, 2022. december 9-én rendezett konferencián elhangzott előadások bővített és szerkesztett változatát tartalmazza.

A tanulmányok 1848-tól egészen napjainkig terjedő horizonttal foglalkoznak egy-egy kérdéssel.

A kötet tematikai sokszínűségét érzékelteti a tartalomjegyzék:

 • Bárány Zsófia: „A’ tény valóságát hivatkozólag” – A sajtó és a felekezetek Eötvös József első minisztersége (1848) idején
 • Landgraf Ildikó: A bukovinai székelyek és áttelepítésük megjelenítése a 19. századi illusztrált családi lapokban
 • Ujvári Hedvig: Magyar tematikájú balettbemutatók a Magyar Királyi Operaházban Gustav Mahler vezetése alatt a korabeli sajtó tükrében (Új Rómeó – Csárdás – Vióra)
 • Klestenitz Tibor: A nyilvánosság átalakulása a dualizmus korában a Debreczeni Protestáns Lap tükrében
 • Dede Franciska: „... miniszter, diplomata, fűzfapoéta, táncosné...” A Hét címlapképei (1889–1914)
 • Ábrahám Barna: Az újságíró Moldován Gergely a magyar–román megbékélésért
 • Fedeles-Czeferner Dóra: Feminista folyóiratok az Osztrák–Magyar Monarchia alkonyán
 • Vörös Boldizsár: Disztópia helyett utópiák. Az új világrend víziói a Magyar Lányok / Lányok Ujsága tanácsköztársasági számaiban
 • Paál Vince: Az örök zugsajtó
 • Sebestyén Attila: Érdek és elfogultság rétegzettsége. Az „advocacy journalism” komplexitása a két világháború közti Kávésok Lapjában
 • Turbucz Dávid: Horthy Miklós államfői tevékenysége a sajtó tükrében: a ’30-as évek
 • Szabó Ferenc János: Polgár Tibor hanglemez-kritikái (1935–1940)
 • Bartha Ákos: A Nemzeti Tábor – Magyar Szocialista Mozgalom a közélet porondján
 • Sz. Nagy Gábor: A katolikus sajtó helyzete a koalíciós időszakban
 • Takács Róbert: Az olvasásra neveléstől Hollywood népszerűsítéséig. Egy nehéz műfajtranszfer és az államszocializmus nyilvánosságtörténete

A kötet az alábbi link segítségével ingyenesen letölthető.

Médiatörténeti mozaikok 2022

letöltöm
Link másolva!

Kapcsolódó anyagaink