Médiatudományi Intézet

RSS

Keresés

1 - 10. találat a 18 közül. 1/2. lap

 1. Tévénézési szokások, határon innen és túl

  2012.05.30. 12:54

  Intézetünk szervezésében a múlt év utolsó hónapjaiban fejeződött be az a kérdőíves adatfelvétel, amely a négy legnagyobb határon túli magyar közösség (Erdély, Felvidék, Délvidék és Kárpátalja) körében vizsgálta a médiafogyasztási szokások, az anyanyelv használat és az identitás megőrzés közötti összefüggéseket. Az összehangolt kérdőíveknek és lekérdezési időintervallumnak köszönhetően a kapott adatbázisok összehasonlító módon elemezhetőek és értékelhetőek.

 2. Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

  2012.07.13. 08:45

  Az NMHH Médiatanács Médiatudományi Intézete gondozásában megjelent egy, a határon túli magyar nyelvű médiumokat bemutató kiadvány. A jórészt 2010 során végzett (némely területeken 2011-ben lezárt) felmérés a határon túli magyar médiumok helyzetének feltárását célozta meg a négy legnagyobb határon túli magyar közösség (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) körében.

 3. Összehasonlító médiakutatás a határon túli magyar közösségek körében

  2012.08.14. 09:00

  A médiatudományi Intézet irányításával nemrég lezárult az a négy országban (Románia, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna) élő magyar közösségek körében végzett kutatás, amely reprezentatív mintán, összehasonlító módon vizsgálja a határon túli magyarok médiafogyasztását. 

 4. Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999–2011

  2012.11.26. 17:09

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999–2011 c. kiadvány. Az elemzést végző és a kötetet jegyző szociológus Dobos Ferenc. A 2011 végén végzett felmérés a médiafogyasztás és a nemzeti identitás sokrétű viszonyának feltárását célozta meg a négy legnagyobb határon túli magyar közösség (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja) körében.

 5. Média és identitás

  2012.12.10. 16:49

  Intézetünk kutatási programjai között a kezdetektől fogva szerepel a kárpát-medencei magyar nyelvű média vizsgálata. Eddigi kutatásaink eredményeiből már két kötetet állítottunk össze; az adatfelvétel, a feldolgozás és a publikálás idő- és eszközigényes fázisai után immár az eredmények minél szélesebb körben való megismertetése a feladat.

 6. Médiahasználat és közéleti érdeklődés

  2013.03.04. 09:07

  A határon túli magyar közösségek körében 2011-ben végzett, médiafogyasztást vizsgáló kutatásunk egyik legsúlyosabb konklúziója az volt, hogy a nemzeti identitás és értékrend megtartása szempontjából elsősorban az tekinthető igen aggályosnak, hogy mindegyik régióban drasztikusan csökkent a közszolgálati információforrások használata, ami érvényes mind a helyi, mind a magyarországi médiumok esetében.

 7. Vita Németországban a kereskedelmileg fontos tévénéző-korosztályokról

  2013.03.22. 12:06

  Március eleje óta a német RTL reklámértékesítője (IP Deutschland) nem a 19–49, nem is a 14–49 évesek körében méri a nézettséget, hanem számára a 14–59 évesek képezik az új célcsoportot.

 8. Média és identitás

  2013.06.07. 10:00

  Az NMHH MT Médiatudományi Intézete Média és identitás címmel konferenciát szervezett a médiafogyasztás és a nemzeti identitás sokrétű viszonyának kérdéskörében. Az első részben az empirikus kutatásoké volt a főszerep, a másodikban ugyanezek elméleti megközelítését halhattuk, majd a közszolgálati média blokkja következett.

 9. A nemek közti egyenlőség és a média

  2013.08.28. 11:13

  Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2013. július 10-én fogadta el legújabb ajánlását a nemek közti egyenlőség előmozdítása érdekében, amelyben a szervezet hangsúlyozza, hogy a férfiak és nők egyenlő részvétele a társadalomban amellett, hogy a valódi demokrácia egyik sarokköve, az emberi jogok szerves része, egyúttal a média szabadságával is szoros kapcsolatban áll.

 10. Három dolog, amit a címlapokról tudni kell

  2014.02.12. 12:26

  Médiaértés, digitális írástudás, médiatudatosság… szakmaian csengő fogalmak. Pedig bárki számára hihetetlenül egyszerű és izgalmas játék lépésről-lépésre megérteni, hogy is működik a média. Itt vannak mindjárt a címlapok. Kik és miért szerepelnek rajta? Hol rejtőzik benne a reklám? És mit akarnak vele eladni? A választ ma már nemcsak a szakmabelieknek kell ismerni.

<< / 2 >>