Médiatudományi Intézet

RSS
 1. edua.jpgA szólásszabadság káprázata

  2017.12.22. 09:26

  Reményi Édua és Koltay András szerkesztésében jelent meg könyvsorozatunk legújabb kötete, „A szólásszabadság káprázata” címmel, mely szólásszabadsággal foglalkozó brit, amerikai és francia szerzők klasszikus műveinek válogatott gyűjteményét foglalja magában.

 2. post.jpgRobert C. Post: A szólásszabadság amerikai hagyományának magyarázata

  2017.12.22. 09:19

  Robert C. Post a szólásszabadság irodalmának ilyen nagy hatású, kiemelkedő alakja, aki nem elégedett meg a szólásszabadság egyes jelenségeinek vizsgálatával, hanem a jogterület átfogó elméleti kérdésfeltevései felé fordult, és rendkívül eredeti, koherens rendszerré összeálló válaszokat dolgozott ki. Post professzor az amerikai hagyomány és joggyakorlat magyarázata közben a szólásszabadságról való jogi gondolkodás olyan meghatározó elemeit bontja ki írásaiban, amelyek az európai elemzők és érdeklődők számára is megkerülhetetlenek.

 3. barendt.jpgEric Barendt: A tudomány szabadsága

  2017.12.20. 12:50

  A tudományszabadság évszázadok óta ismert alapjog, még ha nem is mindig illették pontosan ezen a néven. A jog tartalmának, határainak számos lehetséges értelmezése van, mióta emberek másokat tanítanak, tudományos eszközökkel keresnek válaszokat fontos kérdésekre, mindig kérdéses volt, hogy hol húzható meg az a határ, amely kijelöli a tanító vagy a kutató szabadságának határait. A tudományszabadság a közmegegyezés szerint a szólásszabadság részét, sajátos leágazását képezi, de „anyajogától” való eltérésének mibenléte mindig kicsit bizonytalan volt. Eric Barendt immár magyar nyelven is hozzáférhető monográfiája ennek meghatározására tesz kísérletet, részletesen és behatóan vizsgálva a kérdés valamennyi lényeges aspektusát.

 4. Borító: Határon túli magyar nyelvű médiumok 2016.Határon túli magyar nyelvű médiumok 2016 (könyvajánló)

  2017.12.08. 12:23

  Új felmérésünket kiterjesztettük a többi régióra is, ahol magyar nyelvű sajtó működik, tehát a szlovéniai, ausztriai és horvátországi magyarság médiavilágára.

 5. Az első világháború sajtójogi forrásai (borító)Az első világháború sajtójogi forrásai

  2017.12.07. 14:19

  Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában. Kiadvány Kelemen Roland szerkesztésében.

 6. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (4.)Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 4. (könyvajánló)

  2017.12.05. 10:22

  A szerkesztők célja, hogy a vizsgált kérdések tudományos-szakmai alapjaira, szempontjaira irányítsák rá az olvasók figyelmét.

 7. A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértésA büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés

  2017.03.22. 16:42

  Megjelent Médiatudományi Könyvtár sorozatunk 27. kötete Tóth J. Zoltán írásaként, mely „A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés” címet viseli, és a defamatorikus bűncselekmények elméleti és gyakorlati megítélésével foglalkozik a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltósághoz való jog kontextusában.

 8. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogbanA törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban

  2017.01.27. 11:28

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 26. kiadványaként megjelent Hajdú Dóra „A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban” című kötete. A kötet a szerzői jog szövevényes hálójának egyik sarokkövét, a közös jogkezelés rendszerét mutatja be a magyar, illetve a francia szabályozás elemzésének, összevetésének segítségével.

 9. Fájlcsere és felelősségFájlcsere és felelősség

  2017.01.27. 11:10

  Kőhidi Ákos, a Médiatudományi Könyvtár 25. kiadványaként megjelenő „Fájlcsere és felelősség” című kötete a technicizált világ egyik talán legjelentősebb dilemmájával, a web 2.0 megjelenésével előretörő P2P alapú fájlmegosztás polgári jogi megítélésével foglakozik. A kötet választ ad minden olyan felelősségi kérdésre, amely az átlag felhasználó peer to peer tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülhet. A fájlcsere ugyanis a társadalom internethasználatának egyik integráns jelenségeként ma már a tartalommegosztás alapértelmezett használati eszköze.

 10. Film és szerzői jog – A megfilmesítési szerződésFilm és szerzői jog – A megfilmesítési szerződés

  2017.01.27. 10:52

  A Médiatudományi Könyvtár 24. köteteként jelent meg Grad-Gyenge Anikó hiánypótló értekezése, mely a szerzői jog egy messzemenően speciális területével, a filmalkotások szerzői jogi helyzetével foglalkozik.

 11. Határon túli magyar sajtóHatáron túli magyar sajtó – Trianon előtt

  2017.01.27. 10:43

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 23., „Makkai Béla: Határon túli magyar sajtó – Trianon előtt” c. kötete a dualizmus korában kiadott kisebbségi magyar sajtó egy részének bemutatására vállalkozik. A fókuszban a bukaresti és az eszéki lapok állnak, mivel akkoriban a Kárpátokon túli román nyelvi közegben és Szlavóniában élt a legnagyobb számú „határon túlinak” nevezhető magyar közösség.

 12. A művészet szabadságaA művészet szabadsága – Esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról

  2016.12.20. 14:57

  Paul Kearns esszégyűjteménye a művészet szabadságának történetét foglalja össze, és a szerző közvetlenül 2000 előttől napjainkig végzett szakirányú jogi-tudományos munkáján alapul. Jogi-analitikus jellegük mellett az e kötetben szereplő esszék egyúttal irodalmi művek is, és reményeink szerint mind az értelmiségiek, mind pedig a művészek, a művészettel foglalkozók, az emberi jogi jogászok, valamint általában a jogászok és jogtudósok tetszését is kivívják.

 13. Média és demokráciaMédia és demokrácia

  2016.12.19. 13:16

  James Curran Média és demokrácia című műve médiakritikai szemléletű mű amely a média demokratikus működését, demokráciában betöltött szerepét különböző kontextusokban, az elméletet a gyakorlattal párosítva, komparatív módon vizsgálja meg, egymáshoz lazábban kapcsolódó, egye-egy szűk kérdéskörre fókuszáló, és azt precízen elemző tanulmányok formájában.

 14. A gyűlölet szabadsága – amerikai és európai perspektívákA gyűlölet szabadsága – amerikai és európai perspektívák

  2016.12.16. 11:26

  Robert A. Kahn professzor szólásszabadsághoz kapcsolódó tudományos munkássága három, egymással szorosan összefüggő témával foglalkozik: a gyűlöletbeszéddel, a blaszfémiával és a népirtások tagadásának korlátozásával.

 15. A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásigA magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

  2016.12.15. 15:09

  Ez az első olyan átfogó magyar sajtótörténet, amely egységében kívánja tekinteni a teljes magyar nyelvű periodikus irodalmat, szerves részének tekinti az ország határain kívüli magyar sajtót, tartalmazza az újságírók történetét, és mindemellett figyelmet fordít a sajtóélet gazdasági működésére is.

 16. Comparative Media Law Practice (lead)Comparative Media Law Practice: Media Regulatory Authorities in the Visegrad Countries (eds András Koltay and Andrej Školkay)

  2016.11.15. 15:08

  This is the first comparative analytical report on how administrative judiciary-administrative law courts or senates, higher regional courts, and partly constitutional courts deal with regulatory challenges related to various, content-based types of administrative-legal sanctions issued by the electronic / digital media regulators in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. The selection of these four countries and their electronic / digital media regulatory systems stems from their recent and sometimes rather distant common history combined with geographical factor (V-4 or Visegrad Group).

 17. Jogkimerülés a szerzői jogbanJogkimerülés a szerzői jogban

  2016.09.06. 10:14

  A Médiatudományi Könyvtár legújabb, immáron 20. köteteként megjelent Mezei Péter „Jogkimerülés a szerzői jogban” című kötete, mely a jogkimerülés fejlődésének bemutatásán keresztül segít eligazodni a szerzői jog aktuális kérdéseinek egy igen speciális területén.

 18. Személy és személyiség a jogban kis borítóSzemély és személyiség a jogban

  2016.08.11. 09:54

  Megjelent médiatudományi sorozatunk legújabb köteteként Menyhárd Attila és Gárdos-Orosz Fruzsina szerkesztésében a „Személy és személyiség a jogban” című kötet.

 19. Média és identitás 2. (borító)Média és identitás 2.

  2016.04.01. 11:29

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 19. kötete, Média és identitás 2. címmel. A korábban, azonos címmel kiadott könyvben (MK 11) a korunkat alapjaiban meghatározó tömegmédia és az identitás viszonyrendszerét próbáltuk körüljárni különböző aspektusokból és még különbözőbb módszerekkel. A téma kimeríthetetlennek bizonyult, így a Médiatudományi Intézet 2015 nyarán újabb konferenciát szervezett a témában, ismételten olyan felkért előadókkal, akik a maguk tudományos területén kutatják ezt a kérdéskört.

 20. A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körébenA médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében

  2016.02.05. 10:14

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 18. kötete, amely az MK 16 folytatása, vagyis szintén a közszolgálati médiatartalmak határon túli fogyasztásával foglalkozik.  A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014/2 c. kiadványban folytatjuk a 2014. évi médiakutatásunk eredményeinek elemzését.

 21. Comparative Perspectives on the Fundamental Freedom of ExpressionComparative Perspectives on the Fundamental Freedom of Expression

  2016.01.20. 16:17

  Megjelent a Médiatudományi Intézet gondozásában a Comparative Perspectives on the Fundamental Freedom of Expression című kötet, amely angol nyelvű, külföldi és magyar szerzők tollából származó, médiajogot tárgyaló tanulmányokkal kívánja körüljárni a szólásszabadság egyes alapvető kérdéseit.

 22. Borító: Grad-Gyenge Anikó: Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre (120x170px)Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete

  2016.01.13. 15:27

  Az ingyenesen letölthető kiadvány a digitális technika és az internet szerzői jogra gyakorolt bizonyos hatásairól szól.

 23. Borító: A mélység tornácán (120x171px)A mélység tornácán

  2016.01.12. 16:55

  Peters professzor, az iowai egyetem tanárának könyve a szólásszabadság filozófiai alapvetéseire tanít minket

 24. Borító: A Sajtószabadság története Magyarországon 1914–1989A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989

  2016.01.11. 15:01

  A kötetben a sajtót ért büntetések (lapbetiltások, sajtóperek stb.) példák alapján történő szemléltetése is bőséges teret kap, és emellett a mindenkori politikai elitek sajtószabadságról alkotott felfogásáról is képet kap az olvasó.

 25. A tömegkommunikáció elmélete (borító)A tömegkommunikáció elmélete

  2016.01.08. 11:47

  A tömegkommunikáció elméleteiről már számtalan könyvet jelentettek meg, de talán egyik mű sem aratott akkora szakmai sikert és ért el oly széles olvasótábort a világon, mint Denis McQuail A tömegkommunikáció elmélete című munkája.

 26. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2. (borító)Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2.

  2016.01.08. 11:36

  Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2.” című kötet, mely folytatva azonos címmel megjelent elődjét a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

 27. Borító: Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 (120x171px)A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014

  2015.11.03. 16:46

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 16. kötete, amely elsősorban a közszolgálati médiatartalmak határon túli fogyasztásával foglalkozik.

 28. Borító: A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete (285x406px)A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete

  2015.08.25. 16:30

  A kötet eltérő megközelítésből igyekszik vizsgálni a médiajog és a szerzői jog kapcsolatát, a szerzők (Kiss Zoltán és Szivi Gabriella) szakítani kívánnak azzal a szemlélettel, amely a véleményszabadságban és a művészeti önkifejeződés szabadságában láttatja a szerzői jog és a médiaszabályozás közös kapcsolódási pontját.

 29. Hatalom felelősség nélkül (teljes lead)Hatalom felelősség nélkül

  2015.03.31. 16:10

  Hatalom felelősség nélkül címmel jelent meg médiatudományi sorozatunk legújabb kötete, amely ezúttal az angolszász médiajog és sajtószabályozás útvesztőiben kalauzolja el az olvasót.

 30. A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig (borító))A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig

  2015.01.15. 11:31

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtár immár 14. kötete arra vállalkozik, hogy képet adjon az első világháborút lezáró békeszerződések következtében elszakított magyar területek magyar sajtójáról – ideértve az elektronikus médiumokat is –, ezen belül legfőképpen a sajtószabadság érvényesülésének lehetőségeiről.

 31. In Medias Res 2014/2 (nyitókép)In Medias Res 2014/2.

  2015.01.08. 08:57

  Az aktuális számban olvashatunk a képmáshoz fűződő jogról, a gyűlöletbeszédről, az új médiakörnyezet kihívásairól, valamint az interneten történő anonim véleménynyilvánításról is.

 32. Könyvajánló (Schauer, 125x178px)A demokrácia és a szólásszabadság határai (könyvajánló)

  2015.01.07. 14:38

  Frederick Schauer kötete egyedülálló mű, hiszen eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nem létezik. A kötet 26 szöveget tartalmaz, melyet a szerkesztő, Koltay András a szerzővel együttműködve választott ki.

 33. Lee C. Bollinger A toleráns társadalom és Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott (ill.)Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom | Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

  2014.12.22. 14:07

  Lee C. Bollinger az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. A kötetben megjelent két könyve, „A toleráns társadalom” és a „Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott…” közel negyedszázados különbséggel látott napvilágot, de időbeli különbségük alig érzékelhető – mindkét kötet rendkívül aktuális problémákat boncolgat. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, így írásai hamisítatlanul amerikaiak. Ám Bollinger felfogásának számos eleme igencsak európai, mint a sajtószabadság önálló jogként való elismerése vagy a hozzáférési jogok melletti kiállás. Ezeket az elveket pedig érdemes megvizsgálnunk akár az elmúlt bő két évtizedben a magyar jogrendszerben felállított jogi konstrukció szemszögéből is. Bollinger nagyívű vízióiból már jelenünkben is sokat tanulhatunk, még akkor is, ha azok nem a közeli jövőben válnak valósággá.

 34. A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogbanA személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban (könyvajánló)

  2014.12.16. 16:16

  Csehi Zoltán, Koltay András és Navratyil Zoltán szerkesztésében jelent meg intézetünk legújabb kiadványa, A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban címmel. A kötet szerzői hosszú évek tapasztalatával rendelkező, a hazai jogi felsőoktatásban is kiemelkedő jogászok, kutatók, akik a személyiség és a média kapcsolatát tűzték ki vizsgálatuk céljául, különös tekintettel az új Polgári és Büntető Törvénykönyvekre.

 35. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (borító)Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején

  2014.10.29. 10:45

  Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején” című kötet, mely a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

 36. Gyermekvédelem a médiajogban (könyborító)Hogyan védhetjük a kiskorúakat az elektronikus médiával szemben?

  2014.10.29. 10:50

  Kóczián Sándor friss kötete a szakmai közönséget célozva a gyermekvédelemmel összefüggő médiaszabályozás legtágabb metszetét mutatja be.

 37. Media Freedom and Regulation in the New Media World (könyborító, 125x178px)Európai és nemzetközi médiajog

  2014.09.30. 11:54

  Perry Keller átfogó szemléletű műve magyar nyelven Európai és nemzetközi médiajog címmel jelent meg a Médiatudományi Intézettel együttműködésben a Complex kiadó gondozásában. Az eredeti nyelven 2011-ben keletkezett kötet világosan bemutatja az új infokommunikációs technológiák médiajogra gyakorolt hatását. A szerző a vizsgált témát területileg tág kontextusban vizsgálja, a fókuszba állítva a liberális demokráciák, a kereskedelem és az új média összefüggéseit.

 38. Media Freedom and Regulation in the New Media World (könyborító, 125x178px)Media Freedom and Regulation in the New Media World

  2014.08.22. 13:08

  A Médiatudományi Intézet könyvkiadási programjának részeként külföldi és magyar szerzők tollából származó, médiajogot tárgyaló kötet jelent meg angol nyelven a Complex kiadónál. A Media Freedom and Regulation in the New Media World című kötet szerkesztőjének célja, hogy a szólásszabadság fontos kérdéseit minél több aspektusból mutassa be a külföldi és a hazai közönség számára.

 39. Halhatatlan cenzúra (cikktestbe)Halhatatlan cenzúra

  2014.07.28. 08:35

  Egy tevékenység, ami egyetlen vagy akár több emberben kioltja a valóságról való gondolkodást, elsorvasztja a gondolkodó erőt. A tevékenységet a történelem során felváltva az állam vagy az egyház végzi. Károsítja az egyetemes emberi tudást. Felmérhetetlen károkat okoz a tudomány és a művészetek fejlődésében. Igen, amiről szó van, az a cenzúra.

 40. Média és identitás (cikktestbe)Média és identitás

  2014.07.24. 08:39

  A sorozat legújabb kötete a Médiatanács Médiatudományi Intézete által azonos címmel szervezett konferencia anyagaiból állt össze. A most közzétett írások azonban nem egyszerűen az ott elhangzott előadások szerkesztett változatai, hanem önálló, kifejezetten publikálásra készült tanulmányok, elemzések, esszék.

 41. Se vele, se nélküle? smallSe vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról

  2014.05.29. 13:14

  Megjelent Lányi András és László Miklós szerkesztésében a „Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról” című kötet.

 42. Közös jogkezelés az audiovizuális médiában cikktestbeKözös jogkezelés az audiovizuális médiában

  2014.04.08. 10:33

  A Grad-Gyenge Anikó és Sarkady Ildikó szerzőpáros által jegyzett átfogó munka beleillik a közös jogkezelési tanulmányok ismert sorába, de meg is haladja azokat. A kötet friss és részletes képet ad a vizsgált témáról, ami különösen nehéz feladat, hiszen a bírói gyakorlat, és uniós soft law folyamatos és gyors változásokon ment keresztül az utóbbi néhány évben is.

 43. Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarok körében (leadkép)Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében (2.)

  2014.03.11. 15:48

  Az elemzés a korábbiaknál magasabb absztrakciós szinten vállalkozik az érintett nemzeti közösségek tagjainak médiahasználata és identitás-módosulásai terén tapasztalható kölcsönhatások vizsgálatára.

 44. Összehasonlító médiajogi tanulmányokÖsszehasonlító médiajogi tanulmányok – A „közös európai minimum” azonosítása felé

  2014.02.11. 09:27

  A kötet célja, hogy az egyes európai államok médiaszabályozásának egyes szeleteit egymással egybevetetve mutassa be, valamint hogy azonosítsa és szintetizálja azt a közös minimumot, amely a különféle szabályozásokból kinyerhető.

 45. A gyűlöletbeszéd korlátozása MagyarországonA gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel

  2013.12.19. 14:09

  A kiadvány magában foglalja a rendszerváltás óta e területen történtek közel teljes gyűjteményét, hasznos segédeszközt nyújtva a témával foglalkozó gyakorlati szakembereknek és kutatóknak, az érdeklődő joghallgatóknak.

 46. David Croteau – William Hoynes: A média mint üzletDavid Croteau – William Hoynes: A média mint üzlet. Nagyvállalati média és közérdek

  2013.12.19. 13:55

  A médiapiac működéséről és annak a közérdekre gyakorolt hatásáról nemigen születnek magyarországi elemzések. Ha tudományos igényű magyar szakirodalom nincs, érdemes a meglévő külföldi forrásokhoz fordulni, annál is inkább, mert a médiapiac logikája a nyugati civilizáció országaiban általában azonos vagy legalábbis nagyban hasonló; a meghatározó szereplők mindenhol ugyanazon, vagy ugyanolyan elv szerint működő óriási nemzetközi vállalatok.

 47. Sunstein Republic.com 2.0Cass R. Sunstein: Republic.com 2.0

  2013.12.19. 13:42

  2001-ben jelent meg Cass R. Sunstein Republic.com című kötete, amely az internetes demokrácia jelenségét vizsgálta, azt, hogy hogyan alakul át a társadalom, a politikai vitában való részvétel, az információfogyasztás, a választási lehetőségek és a szólásszabadság viszonya az internetes kommunikáció keretei között. Mindössze nyolc év alatt annyi új, a korábbi elképzeléseket megerősítő, vagy éppen megingató kutatási eredmény született e témában, hogy Sunstein szükségesnek látta a könyv átdolgozását.

 48. A Megosztott liberalizmus című könyv borítója (125x176 px)Megosztott liberalizmus – A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca (könyajánló)

  2013.11.21. 08:33

  Owen Fiss könyve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető.

 49. médiapiaci körképMédiapiaci körkép 2013. 1. félév

  2013.11.07. 11:05

  Elkészítette átfogó jelentését 2013. 1. félévének magyarországi médiapiacáról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a Mrs. White Media Consulting Kft.

 50. Médiaháború cikktestbeA magyarországi médiaháború története. Média és politika 1989-2010

  2013.10.24. 14:17

  Megjelent a magyar médiatörténet utolsó bő két évtizedét tárgyaló kötet.

 51. A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején (small)A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején

  2013.08.26. 12:48

  A magyar sajtótörténet különleges korszaka a szovjet típusú diktatúra időszaka, és bár nem tükrözte, hanem elleplezte a valóságot, a kor egyik legfontosabb történeti forrása.

 52. Katolikus sajtómozgalom Magyarországon (borító)A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896-1932 (könyvajánló)

  2013.07.11. 12:12

  Megjelent Klestenitz Tibornak a XX. század első harmadának magyar katolikus sajtómozgalmáról szóló kötete.

 53. Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914-1989 (120x94)Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914–1989 (könyvajánló)

  2013.07.11. 11:59

  A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja és a Médiatanács Médiatudományi Intézete 2012. november 15-i konferenciájának előadásai.

 54. Freedom of speechFreedom of Speech. The Unreachable Mirage

  2013.07.05. 10:53

  Megjelent Koltay András angol nyelvű, a szólás- és a sajtószabadság témaköreit tárgyaló gyűjteményes esszékötete.

 55. Médiaszab 2 éveA médiaszabályozás két éve (2011–2012)

  2013.04.26. 14:30

  Az új médiatörvény hatályba lépése óta eltelt két év médiahatósági munkáját mutatja be a kötet, a médiahatóság elé kerülő ügyek, feladatok és problémák közérthető áttekintését nyújtva.

 56. mi a bajRobert W. McChesney: Mi a baj a médiával? Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században

  2013.02.19. 13:19

  Megjelent Robert W. McChesney: Mi a baj a médiával? Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században című könyve.

 57. MédiaértékláncA média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

  2013.02.06. 16:57

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a a média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásait bemutató kiadvány.

 58. Az új médiamonopóliumAz új médiamonopólium

  2012.12.22. 16:20

  A médiakritika egyik alapművének tartott The Media Monopoly ezen átdolgozott, bővített kiadása 2004-ben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, The New Media Monopoly címmel. Az azóta eltelt majdnem egy évtized alatt számos jelentős változás következett be úgy a nemzetközi médiapiacon, mint az amerikai médiatulajdonlásban, azonban Az új médiamonopólium sok tekintetben mégsem veszített aktualitásából.

 59. Variációk a szabályozásraVariációk a szabályozásra

  2012.12.22. 16:04

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent Csink Lóránt és Mayer Annamária az ön- és társszabályozás médiajogi hátteréről átfogó képet nyújtó kötete

 60. HML coverHungarian Media Law

  2012.12.17. 18:20

  A magyar médiaszabályozást számos kritika érte itthon és külföldön egyaránt. A magyar nyelven olvasóknak a 2011 végén megjelent A médiaszabályozás kommentárja című könyv segít eligazodni a szabályozásban és a hozzá kapcsolódó joggyakorlatban, a Hungarian
  Media Law
  pedig angol nyelven teszi ugyanezt, igaz, számos különbséggel, melyek céljából és műfajából fakadnak: a könyv nem kommentár, tehát nem az anyagi jog egyes passzusaihoz fűz magyarázatot, hanem segít egészében, a történelembe és a jogrendszerbe ágyazottan szemlélni a médiaszabályozást.

 61. Magyar és európai médiajog - borítóMagyar és európai médiajog

  2012.11.30. 17:08

  Az európai demokráciákban a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tág teret enged a kommunikáció szabad folyásának, azonban ez a szabadság kitüntetett szerepe ellenére sem korlátlan. A kötet a magyar médiaszabályozást európai perspektívában tárgyalja, azaz az egyes területeit, intézményeit az Európai Unió és az Európa Tanács, valamint az e szervezetekben is meghatározó államok, pl. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország szabályozási megoldásain, joggyakorlatán keresztül mutatja be, felvázolva az államok sajtó- és elektronikus médiaszabályozás-történetét, valamint a médiaszabályozás-elméleti alapokat is.

 62. In Medias Res lead 125x176In Medias Res

  Mit jelent a szólás- és a sajtószabadság? Mire valók ezek az alapvető jogok? Egyáltalán, megkísérelhető-e a jogi szabályozás által elősegíteni az alapjukként szolgáló elméleti megfontolások érvényre jutását? Hol húzódnak e jogok határai, ki szabhatja meg azokat, és ki felügyelheti azok tiszteletben tartását? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresik a most indult, félévente megjelenő folyóirat cikkei a választ.

 63. Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 123x180Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999–2011

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a négy legnagyobb határon túli magyar közösség médiafogyasztását és annak a nemzeti identitáshoz fűződő sokrétű viszonyát bemutató kiadvány

Keresés