Médiatudományi Intézet

RSS
 1. A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértésA büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés

  2017.03.22. 16:42

  Megjelent Médiatudományi Könyvtár sorozatunk 27. kötete Tóth J. Zoltán írásaként, mely „A büntetőjogi rágalmazás és becsületsértés” címet viseli, és a defamatorikus bűncselekmények elméleti és gyakorlati megítélésével foglalkozik a véleménynyilvánítási szabadság és az emberi méltósághoz való jog kontextusában.

 2. A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogbanA törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban

  2017.01.27. 11:28

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 26. kiadványaként megjelent Hajdú Dóra „A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban” című kötete. A kötet a szerzői jog szövevényes hálójának egyik sarokkövét, a közös jogkezelés rendszerét mutatja be a magyar, illetve a francia szabályozás elemzésének, összevetésének segítségével.

 3. Fájlcsere és felelősségFájlcsere és felelősség

  2017.01.27. 11:10

  Kőhidi Ákos, a Médiatudományi Könyvtár 25. kiadványaként megjelenő „Fájlcsere és felelősség” című kötete a technicizált világ egyik talán legjelentősebb dilemmájával, a web 2.0 megjelenésével előretörő P2P alapú fájlmegosztás polgári jogi megítélésével foglakozik. A kötet választ ad minden olyan felelősségi kérdésre, amely az átlag felhasználó peer to peer tevékenységéhez kapcsolódóan felmerülhet. A fájlcsere ugyanis a társadalom internethasználatának egyik integráns jelenségeként ma már a tartalommegosztás alapértelmezett használati eszköze.

 4. Film és szerzői jog – A megfilmesítési szerződésFilm és szerzői jog – A megfilmesítési szerződés

  2017.01.27. 10:52

  A Médiatudományi Könyvtár 24. köteteként jelent meg Grad-Gyenge Anikó hiánypótló értekezése, mely a szerzői jog egy messzemenően speciális területével, a filmalkotások szerzői jogi helyzetével foglalkozik.

 5. Határon túli magyar sajtóHatáron túli magyar sajtó – Trianon előtt

  2017.01.27. 10:43

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 23., „Makkai Béla: Határon túli magyar sajtó – Trianon előtt” c. kötete a dualizmus korában kiadott kisebbségi magyar sajtó egy részének bemutatására vállalkozik. A fókuszban a bukaresti és az eszéki lapok állnak, mivel akkoriban a Kárpátokon túli román nyelvi közegben és Szlavóniában élt a legnagyobb számú „határon túlinak” nevezhető magyar közösség.

 6. A művészet szabadságaA művészet szabadsága – Esszék a jogi cenzúra és a kultúra kapcsolatáról

  2016.12.20. 14:57

  Paul Kearns esszégyűjteménye a művészet szabadságának történetét foglalja össze, és a szerző közvetlenül 2000 előttől napjainkig végzett szakirányú jogi-tudományos munkáján alapul. Jogi-analitikus jellegük mellett az e kötetben szereplő esszék egyúttal irodalmi művek is, és reményeink szerint mind az értelmiségiek, mind pedig a művészek, a művészettel foglalkozók, az emberi jogi jogászok, valamint általában a jogászok és jogtudósok tetszését is kivívják.

 7. Média és demokráciaMédia és demokrácia

  2016.12.19. 13:16

  James Curran Média és demokrácia című műve médiakritikai szemléletű mű amely a média demokratikus működését, demokráciában betöltött szerepét különböző kontextusokban, az elméletet a gyakorlattal párosítva, komparatív módon vizsgálja meg, egymáshoz lazábban kapcsolódó, egye-egy szűk kérdéskörre fókuszáló, és azt precízen elemző tanulmányok formájában.

 8. A gyűlölet szabadsága – amerikai és európai perspektívákA gyűlölet szabadsága – amerikai és európai perspektívák

  2016.12.16. 11:26

  Robert A. Kahn professzor szólásszabadsághoz kapcsolódó tudományos munkássága három, egymással szorosan összefüggő témával foglalkozik: a gyűlöletbeszéddel, a blaszfémiával és a népirtások tagadásának korlátozásával.

 9. A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásigA magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig

  2016.12.15. 15:09

  Ez az első olyan átfogó magyar sajtótörténet, amely egységében kívánja tekinteni a teljes magyar nyelvű periodikus irodalmat, szerves részének tekinti az ország határain kívüli magyar sajtót, tartalmazza az újságírók történetét, és mindemellett figyelmet fordít a sajtóélet gazdasági működésére is.

 10. Comparative Media Law Practice (lead)Comparative Media Law Practice: Media Regulatory Authorities in the Visegrad Countries (eds András Koltay and Andrej Školkay)

  2016.11.15. 15:08

  This is the first comparative analytical report on how administrative judiciary-administrative law courts or senates, higher regional courts, and partly constitutional courts deal with regulatory challenges related to various, content-based types of administrative-legal sanctions issued by the electronic / digital media regulators in the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. The selection of these four countries and their electronic / digital media regulatory systems stems from their recent and sometimes rather distant common history combined with geographical factor (V-4 or Visegrad Group).

 11. Jogkimerülés a szerzői jogbanJogkimerülés a szerzői jogban

  2016.09.06. 10:14

  A Médiatudományi Könyvtár legújabb, immáron 20. köteteként megjelent Mezei Péter „Jogkimerülés a szerzői jogban” című kötete, mely a jogkimerülés fejlődésének bemutatásán keresztül segít eligazodni a szerzői jog aktuális kérdéseinek egy igen speciális területén.

 12. Személy és személyiség a jogban kis borítóSzemély és személyiség a jogban

  2016.08.11. 09:54

  Megjelent médiatudományi sorozatunk legújabb köteteként Menyhárd Attila és Gárdos-Orosz Fruzsina szerkesztésében a „Személy és személyiség a jogban” című kötet.

 13. Média és identitás 2. (borító)Média és identitás 2.

  2016.04.01. 11:29

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 19. kötete, Média és identitás 2. címmel. A korábban, azonos címmel kiadott könyvben (MK 11) a korunkat alapjaiban meghatározó tömegmédia és az identitás viszonyrendszerét próbáltuk körüljárni különböző aspektusokból és még különbözőbb módszerekkel. A téma kimeríthetetlennek bizonyult, így a Médiatudományi Intézet 2015 nyarán újabb konferenciát szervezett a témában, ismételten olyan felkért előadókkal, akik a maguk tudományos területén kutatják ezt a kérdéskört.

 14. A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körébenA médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében

  2016.02.05. 10:14

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 18. kötete, amely az MK 16 folytatása, vagyis szintén a közszolgálati médiatartalmak határon túli fogyasztásával foglalkozik.  A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014/2 c. kiadványban folytatjuk a 2014. évi médiakutatásunk eredményeinek elemzését.

 15. Comparative Perspectives on the Fundamental Freedom of ExpressionComparative Perspectives on the Fundamental Freedom of Expression

  2016.01.20. 16:17

  Megjelent a Médiatudományi Intézet gondozásában a Comparative Perspectives on the Fundamental Freedom of Expression című kötet, amely angol nyelvű, külföldi és magyar szerzők tollából származó, médiajogot tárgyaló tanulmányokkal kívánja körüljárni a szólásszabadság egyes alapvető kérdéseit.

 16. Borító: Grad-Gyenge Anikó: Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre (120x170px)Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete

  2016.01.13. 15:27

  Az ingyenesen letölthető kiadvány a digitális technika és az internet szerzői jogra gyakorolt bizonyos hatásairól szól.

 17. Borító: A mélység tornácán (120x171px)A mélység tornácán

  2016.01.12. 16:55

  Peters professzor, az iowai egyetem tanárának könyve a szólásszabadság filozófiai alapvetéseire tanít minket

 18. Borító: A Sajtószabadság története Magyarországon 1914–1989A sajtószabadság története Magyarországon 1914-1989

  2016.01.11. 15:01

  A kötetben a sajtót ért büntetések (lapbetiltások, sajtóperek stb.) példák alapján történő szemléltetése is bőséges teret kap, és emellett a mindenkori politikai elitek sajtószabadságról alkotott felfogásáról is képet kap az olvasó.

 19. A tömegkommunikáció elmélete (borító)A tömegkommunikáció elmélete

  2016.01.08. 11:47

  A tömegkommunikáció elméleteiről már számtalan könyvet jelentettek meg, de talán egyik mű sem aratott akkora szakmai sikert és ért el oly széles olvasótábort a világon, mint Denis McQuail A tömegkommunikáció elmélete című munkája.

 20. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2. (borító)Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2.

  2016.01.08. 11:36

  Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 2.” című kötet, mely folytatva azonos címmel megjelent elődjét a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

 21. Borító: Dobos Ferenc: A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001–2014 (120x171px)A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében 2001-2014

  2015.11.03. 16:46

  Megjelent a Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtárának 16. kötete, amely elsősorban a közszolgálati médiatartalmak határon túli fogyasztásával foglalkozik.

 22. Borító: A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete (285x406px)A közszolgálati médiaszolgáltatás és a szellemi tulajdonjogok kapcsolódási pontjai és szabályozási környezete

  2015.08.25. 16:30

  A kötet eltérő megközelítésből igyekszik vizsgálni a médiajog és a szerzői jog kapcsolatát, a szerzők (Kiss Zoltán és Szivi Gabriella) szakítani kívánnak azzal a szemlélettel, amely a véleményszabadságban és a művészeti önkifejeződés szabadságában láttatja a szerzői jog és a médiaszabályozás közös kapcsolódási pontját.

 23. Hatalom felelősség nélkül (teljes lead)Hatalom felelősség nélkül

  2015.03.31. 16:10

  Hatalom felelősség nélkül címmel jelent meg médiatudományi sorozatunk legújabb kötete, amely ezúttal az angolszász médiajog és sajtószabályozás útvesztőiben kalauzolja el az olvasót.

 24. A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig (borító))A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig

  2015.01.15. 11:31

  A Médiatudományi Intézet Médiatudományi Könyvtár immár 14. kötete arra vállalkozik, hogy képet adjon az első világháborút lezáró békeszerződések következtében elszakított magyar területek magyar sajtójáról – ideértve az elektronikus médiumokat is –, ezen belül legfőképpen a sajtószabadság érvényesülésének lehetőségeiről.

 25. In Medias Res 2014/2 (nyitókép)In Medias Res 2014/2.

  2015.01.08. 08:57

  Az aktuális számban olvashatunk a képmáshoz fűződő jogról, a gyűlöletbeszédről, az új médiakörnyezet kihívásairól, valamint az interneten történő anonim véleménynyilvánításról is.

 26. Könyvajánló (Schauer, 125x178px)A demokrácia és a szólásszabadság határai (könyvajánló)

  2015.01.07. 14:38

  Frederick Schauer kötete egyedülálló mű, hiszen eredeti, angol nyelvű változata ebben a formában nem létezik. A kötet 26 szöveget tartalmaz, melyet a szerkesztő, Koltay András a szerzővel együttműködve választott ki.

 27. Lee C. Bollinger A toleráns társadalom és Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott (ill.)Lee C. Bollinger: A toleráns társadalom | Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott

  2014.12.22. 14:07

  Lee C. Bollinger az amerikai szólásszabadság kutatója, a tengerentúli jogtudományi „establishment” elismert és gyakran hivatkozott alakja. A kötetben megjelent két könyve, „A toleráns társadalom” és a „Korlátlan, erőteljes és szélesre nyitott…” közel negyedszázados különbséggel látott napvilágot, de időbeli különbségük alig érzékelhető – mindkét kötet rendkívül aktuális problémákat boncolgat. A szerző az amerikai szólásszabadság kutatója, így írásai hamisítatlanul amerikaiak. Ám Bollinger felfogásának számos eleme igencsak európai, mint a sajtószabadság önálló jogként való elismerése vagy a hozzáférési jogok melletti kiállás. Ezeket az elveket pedig érdemes megvizsgálnunk akár az elmúlt bő két évtizedben a magyar jogrendszerben felállított jogi konstrukció szemszögéből is. Bollinger nagyívű vízióiból már jelenünkben is sokat tanulhatunk, még akkor is, ha azok nem a közeli jövőben válnak valósággá.

 28. A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogbanA személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban (könyvajánló)

  2014.12.16. 16:16

  Csehi Zoltán, Koltay András és Navratyil Zoltán szerkesztésében jelent meg intézetünk legújabb kiadványa, A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban címmel. A kötet szerzői hosszú évek tapasztalatával rendelkező, a hazai jogi felsőoktatásban is kiemelkedő jogászok, kutatók, akik a személyiség és a média kapcsolatát tűzték ki vizsgálatuk céljául, különös tekintettel az új Polgári és Büntető Törvénykönyvekre.

 29. Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (borító)Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején

  2014.10.29. 10:45

  Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején” című kötet, mely a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

 30. Gyermekvédelem a médiajogban (könyborító)Hogyan védhetjük a kiskorúakat az elektronikus médiával szemben?

  2014.10.29. 10:50

  Kóczián Sándor friss kötete a szakmai közönséget célozva a gyermekvédelemmel összefüggő médiaszabályozás legtágabb metszetét mutatja be.

 31. Media Freedom and Regulation in the New Media World (könyborító, 125x178px)Európai és nemzetközi médiajog

  2014.09.30. 11:54

  Perry Keller átfogó szemléletű műve magyar nyelven Európai és nemzetközi médiajog címmel jelent meg a Médiatudományi Intézettel együttműködésben a Complex kiadó gondozásában. Az eredeti nyelven 2011-ben keletkezett kötet világosan bemutatja az új infokommunikációs technológiák médiajogra gyakorolt hatását. A szerző a vizsgált témát területileg tág kontextusban vizsgálja, a fókuszba állítva a liberális demokráciák, a kereskedelem és az új média összefüggéseit.

 32. Media Freedom and Regulation in the New Media World (könyborító, 125x178px)Media Freedom and Regulation in the New Media World

  2014.08.22. 13:08

  A Médiatudományi Intézet könyvkiadási programjának részeként külföldi és magyar szerzők tollából származó, médiajogot tárgyaló kötet jelent meg angol nyelven a Complex kiadónál. A Media Freedom and Regulation in the New Media World című kötet szerkesztőjének célja, hogy a szólásszabadság fontos kérdéseit minél több aspektusból mutassa be a külföldi és a hazai közönség számára.

 33. Halhatatlan cenzúra (cikktestbe)Halhatatlan cenzúra

  2014.07.28. 08:35

  Egy tevékenység, ami egyetlen vagy akár több emberben kioltja a valóságról való gondolkodást, elsorvasztja a gondolkodó erőt. A tevékenységet a történelem során felváltva az állam vagy az egyház végzi. Károsítja az egyetemes emberi tudást. Felmérhetetlen károkat okoz a tudomány és a művészetek fejlődésében. Igen, amiről szó van, az a cenzúra.

 34. Média és identitás (cikktestbe)Média és identitás

  2014.07.24. 08:39

  A sorozat legújabb kötete a Médiatanács Médiatudományi Intézete által azonos címmel szervezett konferencia anyagaiból állt össze. A most közzétett írások azonban nem egyszerűen az ott elhangzott előadások szerkesztett változatai, hanem önálló, kifejezetten publikálásra készült tanulmányok, elemzések, esszék.

 35. Se vele, se nélküle? smallSe vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról

  2014.05.29. 13:14

  Megjelent Lányi András és László Miklós szerkesztésében a „Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról” című kötet.

 36. Közös jogkezelés az audiovizuális médiában cikktestbeKözös jogkezelés az audiovizuális médiában

  2014.04.08. 10:33

  A Grad-Gyenge Anikó és Sarkady Ildikó szerzőpáros által jegyzett átfogó munka beleillik a közös jogkezelési tanulmányok ismert sorába, de meg is haladja azokat. A kötet friss és részletes képet ad a vizsgált témáról, ami különösen nehéz feladat, hiszen a bírói gyakorlat, és uniós soft law folyamatos és gyors változásokon ment keresztül az utóbbi néhány évben is.

 37. Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarok körében (leadkép)Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében (2.)

  2014.03.11. 15:48

  Az elemzés a korábbiaknál magasabb absztrakciós szinten vállalkozik az érintett nemzeti közösségek tagjainak médiahasználata és identitás-módosulásai terén tapasztalható kölcsönhatások vizsgálatára.

 38. Összehasonlító médiajogi tanulmányokÖsszehasonlító médiajogi tanulmányok – A „közös európai minimum” azonosítása felé

  2014.02.11. 09:27

  A kötet célja, hogy az egyes európai államok médiaszabályozásának egyes szeleteit egymással egybevetetve mutassa be, valamint hogy azonosítsa és szintetizálja azt a közös minimumot, amely a különféle szabályozásokból kinyerhető.

 39. A gyűlöletbeszéd korlátozása MagyarországonA gyűlöletbeszéd korlátozása Magyarországon. Alkotmányos és jogalkalmazói megközelítések, európai kitekintéssel

  2013.12.19. 14:09

  A kiadvány magában foglalja a rendszerváltás óta e területen történtek közel teljes gyűjteményét, hasznos segédeszközt nyújtva a témával foglalkozó gyakorlati szakembereknek és kutatóknak, az érdeklődő joghallgatóknak.

 40. David Croteau – William Hoynes: A média mint üzletDavid Croteau – William Hoynes: A média mint üzlet. Nagyvállalati média és közérdek

  2013.12.19. 13:55

  A médiapiac működéséről és annak a közérdekre gyakorolt hatásáról nemigen születnek magyarországi elemzések. Ha tudományos igényű magyar szakirodalom nincs, érdemes a meglévő külföldi forrásokhoz fordulni, annál is inkább, mert a médiapiac logikája a nyugati civilizáció országaiban általában azonos vagy legalábbis nagyban hasonló; a meghatározó szereplők mindenhol ugyanazon, vagy ugyanolyan elv szerint működő óriási nemzetközi vállalatok.

 41. Sunstein Republic.com 2.0Cass R. Sunstein: Republic.com 2.0

  2013.12.19. 13:42

  2001-ben jelent meg Cass R. Sunstein Republic.com című kötete, amely az internetes demokrácia jelenségét vizsgálta, azt, hogy hogyan alakul át a társadalom, a politikai vitában való részvétel, az információfogyasztás, a választási lehetőségek és a szólásszabadság viszonya az internetes kommunikáció keretei között. Mindössze nyolc év alatt annyi új, a korábbi elképzeléseket megerősítő, vagy éppen megingató kutatási eredmény született e témában, hogy Sunstein szükségesnek látta a könyv átdolgozását.

 42. A Megosztott liberalizmus című könyv borítója (125x176 px)Megosztott liberalizmus – A szólásszabadság és az államhatalom sokféle arca (könyajánló)

  2013.11.21. 08:33

  Owen Fiss könyve az Egyesült Államok szólásszabadság-jogi irodalmának sztenderdjeihez mérten akár radikálisnak is nevezhető.

 43. médiapiaci körképMédiapiaci körkép 2013. 1. félév

  2013.11.07. 11:05

  Elkészítette átfogó jelentését 2013. 1. félévének magyarországi médiapiacáról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a Mrs. White Media Consulting Kft.

 44. Médiaháború cikktestbeA magyarországi médiaháború története. Média és politika 1989-2010

  2013.10.24. 14:17

  Megjelent a magyar médiatörténet utolsó bő két évtizedét tárgyaló kötet.

 45. A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején (small)A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején

  2013.08.26. 12:48

  A magyar sajtótörténet különleges korszaka a szovjet típusú diktatúra időszaka, és bár nem tükrözte, hanem elleplezte a valóságot, a kor egyik legfontosabb történeti forrása.

 46. Katolikus sajtómozgalom Magyarországon (borító)A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896-1932 (könyvajánló)

  2013.07.11. 12:12

  Megjelent Klestenitz Tibornak a XX. század első harmadának magyar katolikus sajtómozgalmáról szóló kötete.

 47. Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914-1989 (120x94)Magyar sajtószabadság és -szabályozás 1914–1989 (könyvajánló)

  2013.07.11. 11:59

  A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja és a Médiatanács Médiatudományi Intézete 2012. november 15-i konferenciájának előadásai.

 48. Freedom of speechFreedom of Speech. The Unreachable Mirage

  2013.07.05. 10:53

  Megjelent Koltay András angol nyelvű, a szólás- és a sajtószabadság témaköreit tárgyaló gyűjteményes esszékötete.

 49. Médiaszab 2 éveA médiaszabályozás két éve (2011–2012)

  2013.04.26. 14:30

  Az új médiatörvény hatályba lépése óta eltelt két év médiahatósági munkáját mutatja be a kötet, a médiahatóság elé kerülő ügyek, feladatok és problémák közérthető áttekintését nyújtva.

 50. mi a bajRobert W. McChesney: Mi a baj a médiával? Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században

  2013.02.19. 13:19

  Megjelent Robert W. McChesney: Mi a baj a médiával? Az Egyesült Államok médiapolitikája a 21. században című könyve.

 51. MédiaértékláncA média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásai

  2013.02.06. 16:57

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a a média-értéklánc szerzői jogi vonatkozásait bemutató kiadvány.

 52. Az új médiamonopóliumAz új médiamonopólium

  2012.12.22. 16:20

  A médiakritika egyik alapművének tartott The Media Monopoly ezen átdolgozott, bővített kiadása 2004-ben jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, The New Media Monopoly címmel. Az azóta eltelt majdnem egy évtized alatt számos jelentős változás következett be úgy a nemzetközi médiapiacon, mint az amerikai médiatulajdonlásban, azonban Az új médiamonopólium sok tekintetben mégsem veszített aktualitásából.

 53. Variációk a szabályozásraVariációk a szabályozásra

  2012.12.22. 16:04

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent Csink Lóránt és Mayer Annamária az ön- és társszabályozás médiajogi hátteréről átfogó képet nyújtó kötete

 54. HML coverHungarian Media Law

  2012.12.17. 18:20

  A magyar médiaszabályozást számos kritika érte itthon és külföldön egyaránt. A magyar nyelven olvasóknak a 2011 végén megjelent A médiaszabályozás kommentárja című könyv segít eligazodni a szabályozásban és a hozzá kapcsolódó joggyakorlatban, a Hungarian
  Media Law
  pedig angol nyelven teszi ugyanezt, igaz, számos különbséggel, melyek céljából és műfajából fakadnak: a könyv nem kommentár, tehát nem az anyagi jog egyes passzusaihoz fűz magyarázatot, hanem segít egészében, a történelembe és a jogrendszerbe ágyazottan szemlélni a médiaszabályozást.

 55. Magyar és európai médiajog - borítóMagyar és európai médiajog

  2012.11.30. 17:08

  Az európai demokráciákban a véleménynyilvánítás szabadsága és a sajtószabadság tág teret enged a kommunikáció szabad folyásának, azonban ez a szabadság kitüntetett szerepe ellenére sem korlátlan. A kötet a magyar médiaszabályozást európai perspektívában tárgyalja, azaz az egyes területeit, intézményeit az Európai Unió és az Európa Tanács, valamint az e szervezetekben is meghatározó államok, pl. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország szabályozási megoldásain, joggyakorlatán keresztül mutatja be, felvázolva az államok sajtó- és elektronikus médiaszabályozás-történetét, valamint a médiaszabályozás-elméleti alapokat is.

 56. In Medias Res lead 125x176In Medias Res

  Mit jelent a szólás- és a sajtószabadság? Mire valók ezek az alapvető jogok? Egyáltalán, megkísérelhető-e a jogi szabályozás által elősegíteni az alapjukként szolgáló elméleti megfontolások érvényre jutását? Hol húzódnak e jogok határai, ki szabhatja meg azokat, és ki felügyelheti azok tiszteletben tartását? Ezekre és ehhez hasonló kérdésekre keresik a most indult, félévente megjelenő folyóirat cikkei a választ.

 57. Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 123x180Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 1999–2011

  A Médiatudományi Intézet gondozásában megjelent a négy legnagyobb határon túli magyar közösség médiafogyasztását és annak a nemzeti identitáshoz fűződő sokrétű viszonyát bemutató kiadvány

 58. Médiapiaci körkép 2012. 1. félévMédiapiaci körkép 2012. 1. félév

  2012.12.11. 10:32

  Elkészítette átfogó jelentését a 2012. év első felének magyarországi médiapiacáról a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a Mrs. White Media Consulting Kft.

 59. Határon túli magyar médiumok leadkép 125x183Határon túli magyar nyelvű médiumok

  Az Intézet gondozásában megjelent egy, a határon túli magyar nyelvű médiumokat bemutató kiadvány.

 60. Médiapiaci körkép lead 125x176Médiapiaci körkép 2011

  Magyarországi médiapiaci körkép 2011 címmel elkészítette átfogó jelentését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára a Mrs. White Media Consulting Kft.

Keresés