Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

A Médiatudományi Intézet a Digitális Egységes Piacról szóló tanácskozáson képviseltette magát Szegeden

2016.11.07. 16:39 • konferencia, Nyakas Levente, Koltay András

Piactér vagy piacgazdaság? A Digitális Egységes Piac kialakulása és az ezzel kapcsolatos kihívások Európában címen tudományos tanácskozást tartottak 2016. október 24-én, Szegeden. A tanácskozáson az NMHH-t Koltay András médiatanácstag, és Nyakas Levente a Médiatudományi Intézet vezetője egy-egy előadással képviselte.

A Digitális Egységes Piac egy olyan tervet fed, amely lehetővé próbálja tenni, hogy az Európai Unió a lehető leghatékonyabban használhassa ki az internet és a digitális világ kínálta lehetőségeket. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet, EUROPE DIRECT Szeged) szervezésében megtartott konferencián az Európai Bizottság Digitális Egységes Piac stratégiájának három pillérjéből leginkább az első kettőbe tartozó problémákat vitattak meg a résztvevők.

nyakas_levente_1280x720px.jpg

Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője

Az előadások sorát az Európai Bizottság részéről Stump Krisztina (Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóság Audiovizuális és Médiaszolgáltatási egységének helyettes vezetője) nyitotta, aki az Audiovizuális Médiaszolgáltatásokról szóló irányelvről beszélt az Európai Digitális Egységes Piac tükrében, míg Sarkady Ildikó (ügyvéd, AKS Partners) a Digitális Egységes Piac magyar jogi vonatkozásait vette szemügyre áttekintve annak kezdeteit, majd számba véve a jelenlegi helyzetet. Nemessányi Zoltán (nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkár, Igazságügyi Minisztérium) a digitális egységes piacon a szerzői jogról szóló irányelvtervezet kapcsán a hírszolgáltatók kapcsolódó jogi védelmének egyes kérdéseiről beszélt, míg Mezei Péter (SZTE ÁJTK nemzetközi ügyekért felelős dékán-helyettes, Összehasonlító Jogi Intézet, docens) „A szerzői jog - ahol a jogterületek találkoznak” című áttekintő előadásában szintén  a digitális egységes piac szerzői jogi aspektusait elemezte.

koltay_andras_1280x720px.jpg

Koltay András, a Médiatanács tagja

A tanácskozás második felében Detrekői Zsuzsa (elnökségi tag, Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete) a konferencia fő témáját a gyakorlat szempontjából ragadta meg, azokat a szerzői jogi és médiajogi problémákat emelte ki, melyekkel a tartalomszolgáltatók szembesülnek a digitális világban. Koltay András (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa) a Digitális Egységes Piac aktuális médiajogi kérdéseire hívta fel a figyelmet, különösen az új médiumok által generált alkotmányjogi (szólás- és sajtószabadságot érintő) problémákra fokuszálva. Nyakas Levente (Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézete, vezető) az AVMS irányelvek átültetésének médiajogi problémái közül a tárgyi hatály módosításából eredő kérdésekre mutatott rá. A tanácskozást Dr. Gellén Klára (intézetvezető, SZTE ÁJTK Üzleti Jogi Intézet) előadása zárta, aki a Digitális Egységes Piac fogyasztóvédelmi aspektusait vette górcső alá.

A tanácskozásról a Szeged Televízió is beszámolt.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.