Médiatudományi Intézet

RSS

Média és identitás konferencia

2015.06.15. 08:48 • konferencia

2015. június 11-én, két évvel az első után, a Médiatudományi Intézet ismét megrendezte a Média és identitás c. konferenciáját. A téma változatlanul a médiafogyasztás és az identitás viszonyrendszere, a legkülönbözőbb megközelítési irányokból, több tudományág művelői részéről.

Média és identitás konferencia

A szervezők akkor is most is a szakmai és műfaji nyitottság jegyében igyekeztek összeállítani az előadók névsorát. A rendezvény résztvevőit a Médiatudományi Intézet vezetője, Nyakas Levente köszöntötte, majd Apró István, a konferencia moderátora mondta el vitaindítóját az identitásképzés változó aspektusairól. Elmondta, hogy a 20. században jelentősen változott a tudásátadás két eszköze, a könyv és az iskola szerepe; előbbi visszaszorult, utóbbinak pedig "hihetetlen mennyiségű ellenőrizetlen információval kell szembenéznie". A továbbiakban az olvasásszociológus Gereben Ferenc sok évtizedes kutatómunkájának összegző gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. A kutató felhívta a figyelmet: a rendszerváltás óta visszaszorulóban van az olvasás, amelynek helyzetén sokat rontott a kereskedelmi televíziók megjelenése. A tendencia példájául azt hozta fel, hogy egy, az ezredforduló környékén készült felmérés adatai szerint a szlovákiai magyar diplomások öt százaléka nem olvas rendszeresen, ugyanakkor az ottani magyar egyetemistáknál már 25 százalék ez az arány.

Moszkovits János, a Kossuth Rádió, Határok nélkül c. műsorának szerkesztője pedig a mindennapi médiamunkába engedett bepillantást, és kiemelte, nemzetpolitikai és jogvédő műsorként nem a szomszédos nemzetek ellen, hanem az emlékezetkultúra jegyében tekintenek vissza a múltba, ugyanakkor számtalan praktikus információval is szolgálnak, naprakészen, de magazinos jelleggel.

Makkai Béla történészként a Trianon előtti szórványmagyarság alig ismert sajtóját kutatja, és ennek nemzetpolitikai és identitáspolitikai vonatkozásairól tartott előadást, a szociológus Kiss Tamás pedig az erdélyi vegyes házasságok problematikáját mutatta be, a romániai népszámlálások mikroadatainak felhasználásával. Végül Papp P. Tibor médiakutató az elméleti modellek és a politikai rendszerek sajátságos viszonyára mutatott rá.

A konferencia kapcsán az MTV Ma reggel című adásában interjú is készült Apró Istvánnal (1:25:50-től), valamint később a Híradó is beszámolt az eseményről (44:03-tól)

A tanácskozás anyagából, az előzőhöz hasonlóan, tanulmánykötet készül, amely a Médiatudományi Könyvtár újabb darabjaként, várhatóan év végén jelenik meg.