Médiatudományi Intézet

RSS

A személyiség és a sajtó – konferencián jártunk

2015.03.23. 15:24 • konferencia

Mit jelent a feledéshez fűződő jog? Mikor nincs szükség engedélyre egy fénykép elkészítéséhez? Miként érvényesült egy gyanúsított személyiséghez fűződő joga? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a „Személyiség és a média a polgári és büntetőjogban” című tanulmánykönyv bemutatója alkalmából tartott konferencián.

A személyiség és a sajtó – konferencián jártunk

Az NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi Kutatócsoportja 2015. március 19-én, 15 órai kezdettel tartotta meg „Személyiség és a média a polgári és büntetőjogban” című konferenciáját, melynek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának Díszterme adott otthont.A konferencia egyben az azonos című, a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában 2014-ben megjelent kötet (szerk.: Csehi Zoltán – Koltay András – Navratyil Zoltán) bemutatója is volt. A könyvben tárgyalt témák körül csoportosultak az előadások, melyek keretében a tanulmányok szerzői röviden bemutatták be írásaikat.

Az első szekció kezdetén Navratyil Zoltán beszélt „Az ember névjogának kiterjesztő értelmezése, mint a szólásszabadság lehetséges korlátja” című tanulmányában tárgyalt egyes kérdésekről, a névjog által a magyar jogrendszerben biztosított védelem és a jogosulatlan felhasználás kérdéseit járta körbe, kitekintéssel a kérdés nemzetközi megoldásaira is, nem feledve a feledtetéshez való jog egyes aspektusait. Ezt követően Csehi Zoltán ismertetteA bűnügyi tudósítások kérdései a sajtószabadság és a személyiségi jog védelme között” című művében foglalt fontosabb megállapításait, amelyben magyar- illetve európai uniós szinten vizsgálta a bűnügyi tudósítások kérdéskörét. A konferencia harmadik előadója Boronkay Miklós volt, aki „A képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jog” című tanulmányából idézve ismertette a hatályos és a korábbi magyar szabályozás közti különbségeket, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlatából idézett. Az érdeklődők az első szekció zárásaként Landi Balázs „Kártérítés és sérelemdíj a szólás- és a médiaszabadság tükrében” című tanulmányán alapuló előadását hallgathatták meg, amely az eszmei veszteségek kártérítésének megállapítását vezérlő lehetséges elméleteket tárgyalta. Az előadás végén a hallgatóság Koltay András moderálásával kérdéseket intézhetett a szerzőkhöz.

Személyiség és a média a polgári és büntetőjogban konferencia

A második szekciót Koltay András előadása nyitotta, aki tanulmányában a sajtó-helyreigazítási jog magyar- és az európai médiajogi gondolkodásban elfoglalt helyét és szerepét vizsgálta. Ezt követően Horváth E. Írisz ismertetteA polgári perek nyilvánossága” című írásának egyes részeit, a modern információs technológia által előidézett változások tükrében. Gellér BalázsA sajtó szerepe a büntetőeljárásban” című tanulmányt mutatta be, amelyet Bárányos Bernadett és Gondi Atilla társszerzőkkel együtt jegyez. A nap utolsó előadójaként Menyhárd Attila beszélt „A magánélethez való jog a szólás- és médiaszabadság tükrében” című írásáról, amelyben a magánélet védelmének komplex kérdéskörét elemezte a polgári jog, illetve az emberi jogok szempontjából, megvizsgálva magánszférához való jog sérelmének a magánjog nyújtotta szankcionálási lehetőségeit is.

A személyiség és a sajtó – konferencián jártunk 2

Zárásképpen Csehi Zoltán moderálása mellett ismét lehetőség nyílt a hallgatóság részéről kérdések felvetésére.