Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Meghívó a „Személyiség és a média a polgári és büntetőjogban” című konferenciára

2015.02.25. 12:52 • konferencia

Az NMHH Médiatanácsának Médiatudományi Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Médiatudományi Kutatócsoportja tisztelettel meghívja Önt a „Személyiség és a média a polgári és büntetőjogban” című konferenciájára.

Időpont: 2015. március 19., 15.00 óra.

Helyszín: a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának II. János Pál pápa terme (Díszterem) (1088 Budapest, Szentkirályi utca 28-30.)

Részletesebb információk és a konferencia tervezett programja a mellékelt meghívóban is található.

Amennyiben a konferencia felkeltette érdeklődését és szívesen részt venne rajta, úgy részvételi szándékát a balla.marta@mtmi.hu e-mail címen jelezze 2015. március 17-ig!

A konferencia programja

Első szekció

15.00   Navratyil Zoltán: Az ember névjogának kiterjesztő értelmezése, mint a szólásszabadság lehetséges korlátja
15.15   Csehi Zoltán: A bűnügyi tudósítások kérdései a sajtószabadság és a személyiségi jog védelme között
15.30   Boronkay Miklós: A képmáshoz és a hangfelvételhez fűződő jog
15.45   Landi Balázs: Kártérítés és sérelemdíj a szólás- és a médiaszabadság tükrében
16:00   Vita, kérdések

moderátor: Koltay András

16:15 – 16.45 SZÜNET

Második szekció

16.45   Koltay András: A sajtó-helyreigazítási jog
17.00   Horváth E. Írisz: A polgári perek nyilvánossága
17.15   Gellér Balázs: A sajtó szerepe a büntetőeljárásban
17.30   Menyhárd Attila: A magánélethez való jog a szólás és médiaszabadság tükrében

17.45   Vita, kérdések

moderátor: Csehi Zoltán

A konferencia egyúttal A személyiség és a média a polgári és a büntetőjogban című kötet (szerk.: Csehi Zoltán – Koltay András – Navratyil Zoltán, Budapest, Wolters Kluwer, 2014) bemutatója is.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.