Médiatudományi Intézet

RSS

Az EU olasz elnöksége elindította az AVMS irányelv felülvizsgálatát

2014.11.05. 09:04 • Nyakas Levente AVMS irányelv, tárgyi hatály, területi hatály, szabályozóhatóság

2014. október 23-24-én tartott ülésén az olasz EU elnökség, Rómában elindította az AVMS irányelv megfelelőségi felülvizsgálatát, mely egy átfogó módosításban gondolkodik, mintsem az irányelv kismértékű kozmetikázásában.

Az Európai Tanács 2014 júniusában meghatározta az olasz, lett és luxemburgi EU elnökség 18 hónapos (értsd: 2014. július 1. – 2015. december 31.) munkaprogramját, melynek egyik legfontosabb részét az AVMS irányelv felülvizsgálata képezi (Munkaprogram 102.).

A felülvizsgálat eredményétől nem csupán egy kisebb mértékű módosítás várható, hanem lényegesebb, koncepcionális módosítás is. Ez egyrészt abból következik, hogy a fő cél: a különböző audiovizuális szolgáltatások (audiovizuális médiaszolgáltatások, tartalomterjesztők és aggregálók, valamint a globális OTT szolgáltatók) számára az egyenlő működési feltételek (level playing field) biztosítva legyenek az egységes belső piacon.

A munkába bevonták az európai szabályozóhatóságokat is, az uniós szinten működő Európai Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozók Csoportján (ERGA) keresztül. Az ERGA éves munkaprogramja ehhez kapcsolódóan hármas feladatot fogalmazott meg: a tárgyi hatály, a területi hatály és a kiskorúak védelmének vizsgálata. Míg az első esetben a szabályozás szempontjából releváns szolgáltatók azonosítása, a másodikban a megengedőbb (kevésbé korlátozó) szabályozással rendelkező EU tagállamokból, illetve az ilyen EU-n kívüli államokból származó audiovizuális szolgáltatások felett gyakorolható a joghatóság kérdésének tisztázása a fő cél. A munkaprogramban szereplő harmadik feladat pedig arra keresi a választ, hogy miként biztosítható különböző eszközökön megjelenő tartalmak esetén a kiskorúak védelme.

Az olasz elnökség a módosítások tárgyában már 2014. november 25-én, a kulturális miniszterek találkozóján egy következtetés-tervezettel szeretne előállni, mely mélyreható módosításokat eszközöl az irányelvben.

A fent említett kérdéseken túl a módosítás érintene bizonyos a szerzői jogi rendelkezéseket is. A Tanács munkaprogramja kulcskérdésként kezeli a határokon keresztül elérhető és használható kreatív online tartalmakat a digitális egységes piacon. Az ilyen tartalmak határokon átnyúló szolgáltatásához viszont az európai szerzői jogi rezsim modernizációja szükséges – állapítja meg az olasz elnökség.

Az AVMS irányelv módosításának folyamatában valószínűsíthetően meg fog jelenni témaként a médiaszabályozó-hatóságok jogállásának (függetlenségének) kérdése is. Ez következtethető ki az ERGA fent említett munkaprogramjából (I. pont), valamint az audiovizuális szabályozóhatóságok tárgyában kiadott  állásfoglalásából. A két dokumentum alapján az ERGA vállalta, hogy azonosítja a tagállamokban honos szabályozóhatósági modellek közös jellemzőit a függetlenség tekintetében, hogy aztán egy közös mércét lehessen EU szinten felállítani. Sőt, az ERGA felkérte állásfoglalásában az Európai Bizottságot „mint az európai jogalkotás kezdeményezőjét”, hogy vegye figyelembe az ERGA által prezentált eredményeket az AVMS irányelv módosításának folyamatában.

Keresés