Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (könyvajánló)

2014.10.29. 10:42 • kiadvány

Megjelent Koltay András és Török Bernát szerkesztésében a „Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején” című kötet, mely a hazai és európai médiajog aktuális kérdéseit vizsgálja a legkülönbözőbb témájú tanulmányok segítségével.

Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején (borító)

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Nemzeti Média- és Hírközlési hatóság együttműködése nyomán felállított, 2012- júliusában létrejött Médiatudományi Kutatócsoport 2013-ban kezdte meg „Az európai médiajogi gondolkodás alapjai, különös tekintettel a szólásszabadság egyes kérdéseire” című kutatási programját, mely több elkülönülő jogterületen zajló kutatást fog össze. A program eredményeit a kutatócsoport külön kiadványokban publikálja, melyek közül az első a jelen kötet.

A könyv tizenhárom szerző tollából született tizenhat tartalmában és terjedelmében is veretes írás remek összképet ad a médiajogi gondolkodás és a médiajog aktuális állapotáról, euroatlanti összefüggésekbe helyezve a hazai jogot, a jogalkotást és a jogalkalmazást. A szerkesztők szándéka az volt, hogy a tanulmányok e gyűjteménye hozzájáruljon a médiaszabályozás és a szólásszabadság kérdéseinek megvitatásához. A tanulmányok egy-egy probléma pillanatképét rögzítik, a témához kapcsolódó fontos elméleti alapvetéseket és mélyreható elemzéseket megfogalmazva.

A könyv központi gondolata a médiaszabadság és a médiaszabályozás, vagyis a rend és a szabadság egyensúlyának örök kérdése, a két oldal közti határvonal bemérése és elhelyezése. A fő dilemma mellett azonban a könyv színes és széles körű képet nyújt a médiavilág, a politikai nyilvánosság számos izgalmas és érdekes területéről. Kritikai értékelő hangnemben olvashatunk többet között a közéleti szereplők becsületvédelméről, a kereskedelmi és politikai reklámokról, a médiapluralizmusról, a hitbéli meggyőződés nyilvánosságon keresztül történő gyakorlásának védelméről, a médiahatóságok jogállásáról és szankcióinak erejéről, az audiovizuális médiaszabályozás rejtelmeiről, az újságírói források védelméről és még számos lebilincselő és érdekfeszítő témáról.

A kötet a kiadó honlapján is megvásárolható.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.