Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Megjelent Kóczián Sándor Gyermekvédelem a médiajogban című munkája

2014.10.16. 13:51 • könyv

A Médiatudományi Könyvtár sorozat legújabb, tizenharmadik kötete alapos monográfia, amely részletesen járja körül a nemzetközi, ezen belül is az Egyesült Államokbeli és az Európai szabályozási eszközök és megoldások teljes skáláját.

Kóczián Sándor friss kötete hiánypótló, elsősorban azért mert szakmai közönséget célozva a gyermekvédelemmel összefüggő médiaszabályozás legtágabb metszetét mutatja be. A kötet külön értéke a világos, áttekinthető szerkezet és egyszerű nyelvet, ami alkalmassá teszi arra is, hogy a nem jogi műveltségű közösség is haszonnal forgassa.

Az átfogó tanulmány célja annak bemutatása, hogy a kiskorúak elektronikus médiával szembeni védelmének milyen jogi és jogon túli eszközei lehetségesek. A kötet amellett, hogy a védelem általános kérdéseit tárgyalja, kitér a kiskorúak védelmének és a véleménynyilvánítás szabadságának egymáshoz való viszonyára, az elektronikus média, a televízió gyermekekre gyakorolt hatására, valamint a jogellenes és káros tartalmak közötti különbségekre.

A kötet gerincét az Egyesült Államok kiskorúak védelmével kapcsolatos alkotmányos felfogásának, valamint az Európai Unió kiskorúak védelmére vonatkozó minimum-szabályozásának vizsgálata adja.

A részletező munka négy európai ország az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Magyarország szabályozását is részletesen górcső alá veszi, alkalmat adva az olvasónak arra, hogy felfedezze a nemzeti szabályok közötti párhuzamokat és különbségeket.

Kóczián Sándor Gyermekvédelem a médiajogban című munkája ingyenesen letölthető a Kapcsolódó dokumentumok vagy a Kapcsolódó linkek címszó alatt (lentebb).

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.