Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Meghívó a Személy és személyiség a jogban című konferenciára

2014.09.10. 13:50 • konferencia

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának Médiatudományi Kutatócsoportja 2014. szeptember 25. napján az MTA TK Jakobinus termében (1014 Budapest, Országház utca 30.) Személy és személyiség a jogban címmel konferenciát rendez.

A konferencia délutáni szekciójában Koltay András, a Médiatanács tagja és a Médiatanács Médiatudományi Intézetének koordinátora Az emberi méltóság védelme a médiaszabályozásban címmel tart előadást.

Részletesebb információkat és a konferencia programját a mellékelt meghívó tartalmazza.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.