Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Se vele, se nélküle? – A Médiatudományi Intézet és a Wolters Kluwer kiadó közös könyvbemutatója

2014.06.03. 16:30 • könyv

A Médiatudományi Intézet és a Wolters Kluwer kiadó közösen megjelentetett Se vele, se nélküle? című, médiáról szóló tanulmánykötetének könyvbemutatójára 2014. május 30-án, pénteken került sor. A kötet ismertetése egyben keretet szolgáltatott az intézet és a kiadó média tárgyú közös könyvsorozatának rövid bemutatására is.

A médiajogi, médiaszabályozási és médiatörténeti sorozatot, melynek e kiadvány is része, Vajda Krisztina, a Wolters Kluwer kiadó főszerkesztője mutatta be. A főszerkesztő elmondta, hogy az intézet és a kiadó közötti szakmai együttműködés 2012-re nyúlik vissza, és sikerült egy olyan tudományos sorozatot létrehozni, melyben éppúgy helyet kapnak az idegen nyelvű tudományos művek magyar nyelvű kiadásai, mint a magyar tudományos munkák magyar és idegen nyelven történő megjelentetése.

Se vele, se nélküle? könyvbemutató illusztráció 1

A sorozat újabb darabját képezi Lányi András filozófus és László Miklós szociológus szerkesztette kötet, amely olyan változatos témákat ölel fel, mint az újmédia, a médiademokrácia, a média hatásai és a közszolgálatiság, s szerzői közt találjuk többek között Kósa Évát, Aczél Petrát, Antalóczy Tímeát, Bajomi-Lázár Pétert és Vajda Zsuzsannát.

Körmendy-Ékes Judit médiajogász mutatta be részletesen a kötetet. Felhívta a figyelmet arra, miszerint az emberi természet nem változik, ám – mint ahogy azt a könyv is példázza – a különböző társadalomtudományok utat mutatnak a média megfelelő használatához. Mindazonáltal fontosnak tartotta, hogy a változó médiát ne félelemmel kezeljük, legyen szó a reklámokról vagy az egyre nagyobb teret hódító internetről, hanem használjuk ki az általuk nyújtott lehetőségeket.

Koltay András médiatanács-tag, a sorozat egyik szerkesztője kiemelte annak tudományos értékét, mivel elérhetővé teszi a korszerű magyar és alapvető fontosságú külföldi szakirodalmat is a hazai közönség számára. Jelen kötetet a médiatudomány terén uralkodó különböző nézeteket képviselő szerzők közös munkájaként méltatta, bízva abban, hogy az ilyen jellegű együttműködés előmozdítja mind a tudomány fejlődését, mind pedig a más álláspontok megértését.

Megszólalt a könyv szerzői közül Aczél Petra, aki szerint az hasznos lehet mind a kommunikációs képzések, mind a közoktatásban tanítók számára is, valamint Lányi András, aki a média szerepét vizsgálta többek közt a társadalmi érintkezések, a politika és a gyermeknevelés kérdésével kapcsolatban.

Se vele, se nélküle? könyvbemutató illusztráció 2

A kötet bemutatását követően kérdések és vélemények hangoztak el a hallgatóság részéről, melyek ismét csak tükrözték a médiatudományban jelenlévő álláspontok sokféleségét, bizonyítva ezzel, hogy e terület további kutatásra érdemes.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.