Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról (könyvajánló)

2014.05.29. 13:08 • könyv

Se vele, se nélküle? small

Megjelent Lányi András és László Miklós szerkesztésében a „Se vele, se nélküle? Tanulmányok a médiáról” című kötet.

Az e könyvben szereplő válogatás a médiával foglalkozó, elismert hazai szerzők nézeteit mutatja be, egyben érzékeltetve a különböző diszciplínák nézőpontjainak nehéz összeegyeztethetőségét. Mást ért médiatudomány alatt a kommunikációs rendszerek kutatója, a szociológus, a pszichológus, a nyelvész, a politológus és a politikai filozófia művelője. Az is kiderül azonban, hogy a problémaközpontú megközelítés megkívánja a különféle kompetenciákkal rendelkező szakemberek együttműködését. A szerzők között markáns véleménykülönbségek fedezhetők fel, hiszen a médiaelméletben uralkodó mind a négyféle gondolkodásmód szóhoz jut.

A kötet szerkezete szerzőink érdeklődésének megfelelően alakult: a fejezetek egy-egy időszerű, a közvéleményt is élénken foglalkoztató téma köré rendeződnek. A tanulmányok a médiauniverzumban zajló változásoknak a kultúrára és a politikára, az egyén szocializációjára és társas kapcsolataira gyakorolt hatását vizsgálják, a közösségi hálózatoktól a közszolgálati médiáig.

A kötet a kiadó honapján is megvásárolható.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.