Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Az önálló szabályozó szerv és a végrehajtó hatalom − Beszámoló egy konferenciáról

2013.10.17. 16:49 • konferencia, médiaszabályozás, szabályozó hatóság

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara A végrehajtó hatalom és az önálló szabályozó szervek címmel 2013. október 17-én közösen szervezett tudományos konferenciát.

A végrehajtó hatalom és az önálló szabályozó szervek (cikktestbe1)

A Budapesten, a PPKE JÁK Szentkirályi utcai épületében a Magyar Tudomány Napja köré szerveződő Tudomány Hete rendezvénysorozat keretében megrendezett konferenciára meghívást kapott valamennyi hazai jogi kar Közigazgatási Jogi Tanszéke, illetve az önálló szabályozó szerveknél dolgozó gyakorlati szakemberek is, a Médiatudományi Intézet munkatársai az utóbbi tábort erősítették. (Az előadók névsora és konferencia programja itt olvasható.)

Az előadók az önálló szabályozó szervet próbálták elhelyezni történeti konextusban, a magyar és a külföldi jogrendszerekben, vizsgálva a végrehajtó hatalomhoz való viszonyát, jogszabály-alkotási hatáskörét és feladatait.

A végrehajtó hatalom és az önálló szabályozó szervek (cikktestbe2)

A médiaszabályozó hatóságok mint önálló szabályozó szervek függetlenségének kritériumairól beszélt Mayer Annamária nemzetközi összehasonlításban. A gazdasági, pénzügyi és politikai függetlenség lehetőségére, szükségességére vonatkozó kérdéseket vetett fel, és megvalósíthatóságára hozott európai mintákat.

Nyakas Levente felkért hozzászólóként az elhangzott előadások tükrében arra mutatott rá, hogy nehéz megtalálni a szabályozóhatóságok pontos helyét az alkotmányos rendszerben, illetve azt biztosítani, hogy különböző, egymással konfliktusban álló feladatai között megfelelő egyensúlyt tudjon teremteni.

A végrehajtó hatalom és az önálló szabályozó szervek (cikktestbe3)

A téma aktualitását és érdekességét mutatja, hogy nem csak a felkért előadók és hozzászólók mondták el véleményüket, hanem a hallgatóság részvételével aktív szakmai vita alakult ki.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.