Médiatudományi Intézet

RSS

Ofcom-kutatás a televíziós erőszakról – válasz egy jogsértésre

2013.09.11. 10:50 • Nyakas Levente kiskorúak védelme, Ofcom, Egyesült Királyság

A konvergens brit médiahatóság, az Ofcom, egy jogsértést követően döntött úgy, hogy kutatást indít a televíziós médiaszolgáltatásban – a kiskorúak által nézett műsorsávban – előforduló erőszakos tartalmak megítéléséről.

Az Ofcom műsorszolgáltatási közlönyének (Broadcast Bulletin) 2013. augusztus 27-i számában a hatóság arról a döntéséről tájékoztatott, hogy a Channel 4 Hollyoaks nevű televíziós szappanoperája megsértette az Ofcom Műsorszolgáltatási Kódexének vízválasztó (értsd: 21:00 óra) előtt sugárzott műsorokra vonatkozó rendelkezéseit, mivel olyan jelentet mutatott be, melyben egy leszámolás részeként az egyik szereplőt halálra gázolja a vonat.

A Channel 4 esete arra sarkallta a médiahatóságot, hogy egy olyan kutatást indítson, mely megvizsgálja, hogy az elmúlt 10 évben erőszakosabb tartalmakat sugároznak-e a televíziós médiaszolgáltatók a kiskorúak által nézett (tipikusan a vízválasztó előtti) műsorsávban, illetve a rögtön azt követő időszakban. A kutatás tulajdonképpen a médiaerőszakkal kapcsolatos aggodalmakat, fogyasztói attitűdöket szeretné megmérni.

Tony Close, az Ofcom tartalomszolgáltatásért és hatósági ügyekért felelős igazgatója hangsúlyozta, hogy a médiaszabályozó-hatóságnak alapvető kötelessége, hogy megóvja a kiskorúakat (18 év alatti fiatalokat) az őket valószínűleg károsító tartalmaktól. Close azt is hangsúlyozta, hogy azért van ilyen ismeretekre szükség, mert hiány mutatkozik a „részletes tanulmányokban” ezen a területen, hiszen közel tíz éve nem készült ilyen tárgyú mű. A médiahatóság abban bízik, hogy az ennek eredményeképpen kapott információk orientálni tudják az Ofcomot jövőbeni munkájában.

Az eset érdekessége, hogy az Ofcom-kutatás megindításának döntését éppen egy olyan televíziós szappanopera egyik epizódjának vizsgálata váltotta ki, mely kifejezetten tinédzsereknek és fiatal felnőtteknek szól, és melynek története gyakran érint olyan témákat, mint a szexuális zaklatás, családon belüli erőszak és drogfogyasztás.

A hivatkozott ügyben az Ofcom és a Channel 4 között az eljárás folyamán élénk vita folyt arról, hogy milyen feltételek mellett „megfelelő” az erőszak ábrázolása a kiskorúaknak szánt műsorsávban, a csatorna ugyanis vitatta a Műsorszolgáltatási Kódex kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseinek megsértését. A médiaszolgáltató többek között azzal védekezett, hogy a történetnek az Ofcom-határozattal érintett szála már vagy egy éve képernyőn volt, a történetmesélésből, annak feszültségéből várható volt a drámai végkifejlet. Emellett a Channel 4 az epizód kezdetét megelőzően, illetve annak felvezetésében is külön figyelmeztette erre a nézőket, illetve az inkriminált jelenet csupán 1 percig tartott, és az körültekintően vágva meg a médiaszolgáltató.

Az Ofcom elismerte, hogy az erőszak a mindennapi élet és bizonyos drámai műfajok integráns része, beleértve azokat is, melyeket a védett időszakban, azaz a vízválasztó előtt vetítenek. Ugyanakkor úgy látta, hogy az adást megelőző tájékoztatás nem volt megfelelő, így nem tudta felkészíteni a fiatal nézőközönség meghatározó részét, sem pedig szüleiket az erőszakos, heves és megrázó jelenetre. A hatóság rámutatott arra is, hogy viszonylag sok (a teljes nézőközönség 16%-a) 4–15 év közötti gyermek látta ezt a részt, sőt a közönség 10%-a volt 4–9 éves. Az Ofcom ezért úgy ítélte meg, hogy két helyen is sérült a Műsorszolgáltatási Kódex, hiszen a Channel 4 az adott részt nem meglelően megválasztott időszakban sugározta, illetve a vízválasztót megelőzően sugárzott erőszakos jelenet eltúlzott volt (nem volt megfelelően korlátozott mértékű) és nem volt kellően igazolt.

Az Ofcom reményei szerint a kutatás eredményei 2014-ben elérhetők lesznek, amelyek egy 2011-es kutatásának az összehasonlításban is érdekesek lehetnek, hiszen az akkori felmérés azt mutatta, hogy a megkérdezett felnőttek sokkal kevésbé érezték úgy, hogy a televíziós műsorok túlzott szexualitást, erőszakot és káromkodást tartalmaznának, mint 6 évvel (2005) korábban.

Keresés