Médiatudományi Intézet

RSS

Magyar médiaszabályok EU-s jogtükörben

2012.04.25. 08:26 • konferencia, Koltay András

Magyar médiaszabályok EU-s jogtükörbenAz egésznapos rendezvényen a résztvevők a médiaszabályozás alkotmányjogi és európai jogi vonatkozásairól cseréltek eszmét. A konferencia előadói három – gazdasági jogi, alkotmányjogi, európai jogi – szekcióban ismertették médiatudományos témáikat. Dr. Koltay András, a Médiatanács tagja (képünkön) az emberi méltóság kérdéskörében fejtette ki gondolatait. Előadásából a jelenlévők megtudhatták, hogy az emberi méltósággal kapcsolatos jogsérelmet a médiaszabályok tükrében nem a médiában megjelenő személy, hanem a média-felhasználó oldaláról kell megvizsgálni. Vagyis médiajogi szempontból nem a szereplő személyiségi jogai védettek, hanem a nézőké.

Őt dr. Lapsánszky András, az NMHH jogi igazgatója követte a második szekció katedráján, aki a médiaszabályozás közigazgatási vonatkozásairól és eljárásjogi alapjairól tartott előadást. Az igazgató a garanciális beavatkozási lehetőségekről beszélt. Ez azt jelenti elsősorban, hogy az állam csak a közjogon keresztül léphet fel a médiaszabályozás területén. Arra a félreértésre is rávilágított, mely szerint a médiahatóság határozataival szemben nincs fellebbezési lehetőség. Az általa elmondottakból kiderült, hogy az NMHH döntéseket ugyanúgy felülmérlegelheti a bíróság, mint más hatóságok határozatait.

Az utolsó szekció első előadója dr. Nyakas Levente, a Médiatudományi Intézet vezetője – aki a konferencia társházigazdája is – áttekintette az Európai Unió médiapolitikájának történetét a médiamodellek tükrében, amely által teljes képet kaphattunk arról a kettős jellegről, mely az EU médiapolitika-történetét jellemzi. Erre a kettősségre világít rá az a tény is, hogy az EU egyik fő célja a szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása. Ez a folyamat a kereskedelmi média élénkülésének kedvez, azonban a gazdasági szempontok mellett szerepet kell kapnia a kulturális értékek megőrzésének, terjesztésének is.

Az előadók között volt dr. Tóth András, a KRE tanszékvezető egyetemi docense (a rendezvény másik házigazdája); dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense, dr. Pázmándi Kinga, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi docense; dr. Udvary Sándor, a KRE tanszékvezető egyetemi docens; dr. Grad-Gyenge Anikó, a KRE egyetemi docense és dr. Pogácsás Anett, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi adjunktusa.

Mivel a konferencia nem titkolt célja a gondolatébresztés volt, a szervezők lehetőséget biztosítottak a visszacsatolásra is. A szekcióviták keretében a résztvevők is hozzászólhattak a témákhoz, megfogalmazhatták kérdéseiket. Ennek eredményeként az előadók és a vendégek meghatározták a közös médiagondolkodás alapjait, és felvázolták egy esetleges jövőbeli konferencia tematikáját.

Kapcsolódó írások