Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Konferencián jártunk

2017.12.20. 12:55 • konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Médiatudományi Kutatócsoportja 2017. december 12-én „Médiatörténeti Mozaikok” címmel konferenciát rendezett, amelyen Paál Vince, a Médiatudományi Intézet munkatársa mint a kutatócsoport tagja „A Csemegi-kódex (1878. évi V. tc.) sajtót érintő paragrafusainak képviselőházi tárgyalása” címmel előadást tartott.

Munkatársunk előadásában kifejtette, hogy a büntetőtörvénykönyv-javaslatnak csak néhány paragrafusa érintette a sajtót, de azok élénk vitát váltottak ki a képviselőházi vitában. Az osztrák-magyar kiegyezést elutasító ellenzék különösen azt a paragrafust sérelmezte, amely büntetni rendelte azt, aki a monarchia másik államával fennálló kapcsolat ellen, illetve a törvények kötelező ereje ellen sajtó útján „izgat”. Az ellenzék ezt ugyanis úgy értelmezte, hogy bármely törvény, így a kiegyezési törvény megváltoztatására irányuló mindennemű, tehát békés törekvés is büntethetővé válik. A vita ezzel a kormánypárt és az ellenzék közötti közjogi ellentét alapjára helyeződött, és kijelölte azt az irányt, amely a javaslat szakmai alapon való tárgyalásától eltávolított. Szakmai érvek ellenérvek kevéssé jelentek meg. A kormánypárt csak kis mértékben volt hajlandó a bizottsági tárgyalások során kialakított törvényszövegtől eltérni. Az ellenzék megszólaló képviselői nem rendelkeztek sem a megfelelő jogi, sem a megfelelő jogfilozófiai ismeretekkel, hogy megalapozott érveléssel lépjenek fel.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.