Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

Somkutas Péter – Kőhidi Ákos: Az önvezető autókkal kapcsolatos szerzői jogi és felelősségi kérdések

2017.06.01. 15:09 • tanulmány

„Az önvezető járművek fejlesztése és használata a közelmúltig annyira a tesztpályák és a mérnöki boszorkánykonyhák mélyén lapult, hogy a jog nem is nagyon került kapcsolatba vele a kétezres évekig.”

E lemaradás pótlására, illetve a témával kapcsolatos tudományos diskurzus felélesztésére született meg Somkutas Péter és Kőhidi Ákos közös tanulmánya. Az írás az önvezető, vagy helyesebben a szoftverek vezértelte járművek által felvetett szerzői jogi és felelősségi kérdésekkel foglalkozik. Tárgyalja többek között az autók besorolásának kérdését és a szerzői jog relevanciáját e technológia „életre hívása” során, de tisztább képet ad például a szenzorok, illetve egyéb szabadalmak tulajdonosi viszonyainak állásáról és a mesterséges intelligencia használatának jelenlegi problémáiról is.

A jogi érvrendszer mellett - köszönhetően Somkutas Péter jogász és programtervező matematikus tudásának – a fejlesztések jelenlegi helyzetéről is új információkat szerezhetünk. Mint írják, „az önvezető szoftvert mint a mesterséges intelligencia bölcsőjét fel kell ruházni a felismerés és a döntés képességével”, így a szerzői jogi védelem elsősorban szoftveren lévő adatokat érinti, illetve annak minden változata lényegében származékos műként értelmezhető. A szerzők véleménye szerint tehát, a bonyolult informatikai innováció mellett az önvezető autók forgalomba helyezéséhez még számos jogi akadály leküzdésére van szükség.

A tanulmány felvillantja végül a szoftverekből származó hibákért való felelősségi viszonyokat, illetve felvázolja a szerzői jogi jogsértéseknél lehetséges perindítás mechanizmusát is. Előbbinél különösen fontos az autógyártó polgári jogi felelősségének megállapíthatósága, mely a szoftverekben lévő hibák és a balesetek bekövetkezése esetén válik relevánssá.

Az írás elsődleges célja így a jog és egyéb tudományágak együttgondolkodásának előmozdítása, de a teljesség igénye nélkül olyan válaszokat is ad, mely az új technológiák által felvetett joghézagok kiküszöbölését segíthetik elő.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.