Médiatudományi Intézet

RSS

A Médiatudományi Intézet hírei

NKE-s hallgatókat látott vendégül a Médiatudományi Intézet

2017.05.16. 16:56 • médiakutatás

A Médiatudományi Intézet múlthét pénteken látta vendégül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karának hallgatóit az Médiatanács Reviczky utcai tárgyalójában. A kihelyezett Tudományos Diákköri ülés során az Intézet munkatársai bemutatták kutatási területeiket, röviden összefoglalták eddigi eredményeiket, és a hallgatókkal közösen megvitatták a szakterületükhöz tartozó frissen felmerülő problémákat.

1.jpg

Nyakas Levente intézetvezető először megismertette a hallgatókkal a médiaszabályozás kialakulását és jelenlegi főbb jellemzőit, majd bemutatta az NMHH felépítését, működési mechanizmusát, valamint az Intézet jogállását, feladatait, és az elmúlt 6 évben elért eredményeit. Beszélt saját kutatási területéről, az audiovizuális médiaszektor európai uniós szabályozásáról, és kitért annak tervezett változásaira is, köztük a videomegosztó szolgáltatások médiaszabályozás alá vonására.

2.jpg

Szeghalmi Veronika kutatási témáját bemutatva a közszereplők magánélethez való jogáról beszélt, felvetve néhány érdekes kérdést a politikusok magánszférájával, a rendőrök képmásával vagy a személyiségi jogok halál utáni sorsával kapcsolatban. Varga Árpád bemutatta, hogy kutatása során a jogtudomány, a kriminológia és a szociológia területeinek ötvözésével a kiskorúak online áldozattá válásának folyamatát vizsgálja, és célja az online viktimizáció során felmerülő felelősségi viszonyok tisztázása. Rámutatott, hogy e tényezők vizsgálata és szerepük körülhatárolása a kiskorúakat érintő online deliktumok megértését és megakadályozását mozdítja elő. Papp János Tamás a közösségi oldalak és az új média által felvetett szabályozási kérdésekről tartott rövid összefoglalót, melyben kitért a szólásszabadság és az új média platformok kapcsolatára, az online jelenlétünk során megosztott valamint gyűjtött információk és adatok sorsára, valamint a közösségi oldalak és a felhasználók között regisztrációkor létrejövő szerződéses jogviszony kérdéseire is. Az előadásokat rövid párbeszéd követte a hallgatók és az Intézet munkatársai között, mely során az előadásokhoz kapcsolódóan több izgalmas kérdés megvitatására is sor került.

Keresés

A Sajtó 1927–1947

Sajtó folyóirat (logó, 290x67px)

Tudományos folyóirat a sajtó és a hírszolgálat jogi, gazdasági, szociális, műszaki és történelmi kérdéseiről – teljes digitalizalt anyag.

Magyar sajtójogi szabályok annotált gyűjteménye 1848-1989

Az adatbázis az 1848 és 1989 közötti magyarországi sajtóra vonatkozó törvények, törvényerejű rendeletek, különböző állami szervek rendeleteit, rendelkezéseit, határozatait, utasításait stb., összefoglalóan: sajtójogi szabályait tartalmazza.

A sajtójogi szabályok címe és szövege között jól elkülönítve, dőlt betűvel tartalmi összefoglalás olvasható, továbbá megtalálható a keltezés vagy a hatálybalépés napja, a módosított vagy hatályon kívül helyezett korábbi jogforrás száma, illetve a kiegészítő, módosító vagy hatályon kívül helyező jogforrás száma is.

Tovább >>

A Médiatudományi Intézet a Médiatanács, valamint az NMHH munkáját segítő, szakmai elemzéseket és a médiához kapcsolódó társadalomtudományi kutatásokat végző önálló szervezeti egység. Szakmai kiadványokat jelentet meg és konferenciákat, műhely-beszélgetéseket szervez, egyeztetésekben vesz részt (pl. Közszolgálati Kódex egyeztetése), illetve ellátja a Médiatanács által a számára meghatározott egyéb feladatokat.